Nemine Koğuculuk

İslami sohbet

Soz Tasimak Ile Ilgili Ayetler 175067 MNemine Koğuculuk İslamisohbetci.com

Nemine, genel ifadesi ile birinden laf alıp diğerine götürmektir. ki; ona “hafiyelik” adı da verilir. Manevi hayatta bir tecavüz mahiyetinde olan bu ahlaksızlık, bir kaç şekilde olur. Herhangi bir kimse hakkında söylenilen sözü, şifahen yahut yazı ile kendisine ulaştırmak, (amirlere, yöneticilere, yetkili devlet adamlarına) yalan yanlış laf taşımak, haklarındaki sözleri hemen onlara duyurmaktır ki, hafiyelik adı verilen kötü sıfat da bundan başka bir şey değildir. Koğuculuk yapan kimseler,

güzel olmayan hareketleriyle insanlar arasında fitne ve kötülük yapmış, bu yüzden pek çok kötülüklerin meydana gelmesine, birçok yuvalarını sönmesine sebep olacakları cihetle, koğuculuk çok kötü bir harekettir Çünkü koğuculuk yapan kimse ahlaka aykırı olan bu hareketiyle,, yalnız bir şahsın manevi hayatına şeref ve haysiyetine tecavüz etmiş değil, aynı zamanda insanlar arasında nifak sokmuştur. Halbuki bir müslüman için en büyük vazife, insanların arasını bulmaktır.

İnsanlar arasında fitne ve vesat çıkarmak, onları birbirinden soğutmak ise, fertler arasındaki, cemiyetteki manevi bağları koparmaktadır. bu yaradılışta olanlar, ahlak kanunları nazarında en kötü ve en nefret edilen kimselerdir.

Nemine Koğuculuk

Dinimiz bu mezmum hareketi, kesinlikle haram kılmış, bunu alışkanlık haline getirenlerin, insan meziyetinden uzak ve her türlü kötü hasletleri toplamış bir güruh olduğunu pek açık bir ifade ile bildirmiştir. Aynı zamanda bunların düçar olacakları uhrevi azabı göstermiştir. Peygamber (s.a.v) Efendimizin şu hadisi şifleri ne kadar manidardır.

İslami sohbet platformu olarak  Nemine Koğuculuk konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz. 

Selam ve dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
Nemine Koğuculuk İslami sohbet Nemine Koğuculuk İslamisohbetci.com Nemine, genel ifadesi ile birinden laf alıp diğerine götürmektir. ki; ona 'hafiyelik' adı da verilir. Manevi hayatta bir tecavüz mahiyetinde olan bu ahlaksızlık, bir kaç şekilde olur. Herhangi bir kimse hakkında söylenilen sözü, şifahen yahut yazı ile kendisine ulaştırmak, (amirlere, yöneticilere, yetkili devlet adamlarına)...