Mushaf Nüshalarının Çoğaltılması Kuran-ı Kerim’in özellikleri

Hz. Osman’ın halifeliği sırasında fetihlerin genişlemesiyle bazı yerlerde okuyuş ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştı.. Bunun üzerine Halife, Hz. Ebubekir zamanında Kur’an ‘ın mushaf haline getirilmesi çalışmalarını büyük bir başarı ile sonuçlandırmış bulunan Zeyd b. Sabit (R.a)’ın başkanlığında bir komisyon kurdu. İslami sohbetci

İşte Kuran-ı Kerim,

Bu komisyon, Hz. Ebu bekir zamanında yazılan ve peygamberin eşi Hz. Ömer’in kısı Hz. Hafsa’nın yanında bulunan asıl nüshayı alarak 7 nüsha kadar çoğaltmıştır. Halife, bu nüshaları muhtelif İslam merkezlerine göndermiş ve böylece yanlış okuyuşların önü alınmıştır. O dönemde yazılmış olan bazı Kur’an-ı Kerim nüshaları, günümüze de ulaşmıştır.

İşte Kur’an-ı Kerim, peygamberimize vahyolunduğu gibi yazılmış, mushaf  haline getirilmiş, pek çok müslüman tarafından ezberlenmiş ve günümüze kadar hiç bir değişikliğe uğramadan intikali sağlanmıştır. “Doğrusu Kur’an’ı Biz indirdik, O’nun koruyucusu da Biziz.” ilahi va’di gerçekleşmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in özellikleri

Sözlükte okumak demek olan Kur’an, “Allah tarafından peygamberimize vahyedilen, peygamberimizden itibaren de nesillerden nesillere tevatüren nakledilmiş, mushaflarda yazılı bulunan ilahi bir kitaptır.” diye tarif edilmiştir. İslami sohbetci

Bu tarife göre Kur’an-ı Kerim’in özellikleri şunlardır:

Kur’an Peygamberimize Vahyedilişi

Kur’an-ı Kerim Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla peygamberimize Arapça olarak indirilmiş bir kitaptır. Allah kelamıdır. Onun dil yönünde üstünlüğüne erişmek mümkün değildir. Bu husus, O’nun ilahi olduğuna inanmayan Arap edipleri tarafından da kabul edilmiştir. Bunun içindir ki, Kur’an’ın Allah kelamı olduğunda şüphesi olanlar onun küçük bir bölümünün benzerini meydana getirmeye davet edilmişlerdir.

“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz, Allah’tan başka yardımcılarınızı da çağırın.”

Kur’an’ın ilk nazil olduğu yıllarda pek çok kimse bu çağırıya uyarak onun herhangi bir bölümünün benzerini ortaya koymaya çalışmışsa da başaramayarak aciz kalmışlardır.

Tevatür Yoluyla Nakledilmiştir

Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın sözü olduğunda şüphe olmadığı gibi, peygamberimize vahyolunduğu gibi hiç bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar tevatür yoluyla geldiğinde de şüphe yoktur.

Tevatür demek, yalan üzerine birleşmeleri adeten mümkün olmayan bir topluluğun aktarması demektir.

Kur’an-ı Kerim, peygamberimizden itibaren nesilden nesile bu yolla aktarılarak bize kadar gelmiştir. Bu mazhariyet, Kur’an’dan başka hiç bir kitaba nasip olmamıştır.

Kur’an Mushaf Halinde Yazılmıştır

Kur’an-ı Kerim, yukarda da belirtildiği üzere, sure sure, ayet ayet nazil olmuştur. İnen ayetler ezberlenmiş ve de yazılmıştır. Yazılanlar daha sonra birleştirilerek mushf haline getirilmiştir. Bu da Kur’an’ın bir başka özelliğidir..

Mushaf Nüshalarının Çoğaltılması / Kuran-ı Kerim’in özellikleri

Mainly5

Nur Kuran Işık gül kokusu

İslam ruh  Mushaf   Kerim     

Selam ve dua ile Sevgiler Saygılar..

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/05/57202_433.pnghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/05/57202_433-300x300.pngEzeLdini sohbetGenelİslami Sohbet
Mushaf Nüshalarının Çoğaltılması Kuran-ı Kerim'in özellikleri Hz. Osman'ın halifeliği sırasında fetihlerin genişlemesiyle bazı yerlerde okuyuş ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştı.. Bunun üzerine Halife, Hz. Ebubekir zamanında Kur'an 'ın mushaf haline getirilmesi çalışmalarını büyük bir başarı ile sonuçlandırmış bulunan Zeyd b. Sabit (R.a)'ın başkanlığında bir komisyon kurdu. İslami sohbetci İşte Kuran-ı Kerim, Bu komisyon,...