MİRAÇ KANDİLİ

islami Sohbet

Selamün Aleyküm Ve RaHmetullah

Yılın ikinci kandili olan miraç kandili İslam dünyası için en önemli günlerden biri olarak kabul ediyor.

Peki, Recep ayı içerisinde idrak edilen Miraç Kandili ne demek?

Miraç kelime olarak “yükselmek- göğe yükselmek” anlamını taşır.

Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin Miraca yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak biliniyor. Peygamberimizin  Miraca yükseldiği kutsal günle ilgili Diyanetten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, Risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescit-i Aksaya, oradan da semaya yaptığı bu Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade edeR

Ezellll

Bu gece, Kur’an

Kerim Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz  Mescid-i  Aksa ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla iştiendir. Hakkıyla bilendir. Şeklinde beyan edilmekte dir. 

Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah’ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuk.

İslam Peygamber Miraca Nasıl Yükseldi? Miraç Nasıl Gerçekleşdi?

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Kur’an’dan sonraki en büyük mucizeler biri olarak görülen Miraç hadisesi, Burak isimli bir binek vesilesiyle kısa sürede Mekke’den Kudüs’e oradan da Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkmasıyla gerçekleşti. Kainatın efendisi, Allah’ın sevgilisi, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) yaşadığı süre boyunca birçok mucize gerçekleşti.

Bunlardan en önemlisi, şüphesiz ki Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’i ona indirmesi ve onun da bize öğretmesidir.

Kur’an’dan sonraysa Peygamberimizin en büyük mucizelerinden ikisi İsra ve Miraç hadiseleridir. İslam peygamberinin önemli yolculuğu her yıl çeşitli ibadetlerle anılmaya devam ediyor. Bu mübarek gecede eller semaya açılırken bir çok kişi ibadetlerini yapıyor. İşte İslam dünyası ve Müslüman için Miraç Kandilinin önemi Allah-u Teala’nın huzurundan dönen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Miraç gecesinde Müslümanlara hediyelerle döndüğünü bildirdi. Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılınırken ayrıca, Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti indirildi.

Kahve Falinda Beyaz At Gormek

Burak İslamisohbetci.com Miraç Kandil islam Hz.Muhammed İsra Vakit Namaz Allah Sure

Bununla birlikte, bu mübarek gecede Allah Teala, Hz. Muhammed’e (s.a.v) insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti. Miraç gecesi ne oldu? İslam’da Hz. Peygamber (a.s.m)’in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Miraç olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Recep ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Peygamber (s.a.s)’in Beytü’l-Makdisten Allah’a yükselişi oluşturur. Allah-u Teala’nın huzurundan dönen

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Miraç gecesinde Müslümanlara hediyelerle döndüğünü bildirdi. Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılınırken ayrıca, Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti indirildi.

Bununla birlikte, bu mübarek gecede Allah Teala, Hz. Muhammed’e (s.a.v) insanın yaşama hakkını, şeref ve h aysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Miraç Kandili’nin Önemi Dedir?

Hz. Muhammed (s.a.v) Miraç gecesi, Allah’u Teala’nın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. İslam peygamberinin önemli yolculuğu her yıl çeşitli ibadetlerle anılmaya devam ediyor. Bu mübarek gecede eller semaya açılırken bir çok kişi ibadetlerini yapıyor. İşte İslam dünyası ve Müslüman için Miraç Kandili’nin önemi Yılın ikinci kandili olan miraç kandili İslam dünyası için en önemli günlerden biri olarak kabul ediyor.

Miraç Kandili Ne Zaman? Bu yıl Miraç Kandili 27 Şubat’ta idrak edilecek. aynı zamanda Miraç Kandili Recep ayının 26, gününe denk geliyor. Muhammed’in geceleyin Mekke’deki Mescidi Haramdan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs2teki Mescidi Aksa’ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır. Miraç, Müslümanlar tarafından kandil gecesi olarak kutlanır.

Peki, Receb ayı içerisinde idrak edilen Miraç Kandili ne demek? İslam alemi için Miraç Kandili, önemi, anlamı nedir? Peygamberin Miraca yükseldiği kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksaya, oradan da semaya yaptığı bu Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.

Bu gece, Kur’an-ı Kerimde; “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla iştiendir.

Hakkıyla bilendir.” Şeklinde beyan edilmektedir. Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah’ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuk.

İslam Peygamber Miraca Nasıl Yükseldi? Miraç Nasıl Gerçekleşi?

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Kur’an’dan sonraki en büyük mucizeler biri olarak görülen Miraç hadisesi, Burak isimli bir binek vesilesiyle kısa sürede Mekke’den Kudüs’e oradan da Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkmasıyla gerçekleşti. Kainatın efendisi, Allah’ın sevgilisi, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) yaşadığı süre boyunca birçok mucize gerçekleşti.

Bunlardan en önemlisi, şüphesiz ki Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’i ona indirmesi ve onun da bize öğretmesidir. Kur’an’dan sonraysa Peygamberimizin en büyük mucizelerinden ikisi İsra ve Miraç hadiseleridir. PeygaMberimiz Hadislerinde şöyle anlatır: Ben Kabe’nin Hatim kısmında uyku ile uyanıklık arasında idim.

Yanıma kerkepten büyük, katırdan küçük bir hayvan getirildi.  Bu Burak tı. Ön ayağı gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibril Aleyhisselam beni götürdü. Dünya semasına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi. Miraç dediğimiz olay, genel olarak iki safhada gerçekleşmiş olduğundan iki adla anılmaktadır. Bunlardan biri, gecenin küçük bir zaman diliminde Mekke’den Kudüs’e yapılan seyahate ‘isra” denilir.

İsra Suresi, ilk ayetinde bu konu işlendiği için bu adı almıştır. İkinci safhayı teşkil eden Kudüs’ten göklere ve daha ötelere yapılan seyahate ise “Miraç” adı verilir. Bu ise, Necm Suresi’nde anlatılmaktadır. Bununla beraber, yerden göğe kadar yapılan Miraç hadisesi,

 MİRAÇ KANDİLİ İsra hadisesi kadar açık değildir.

Ancak sahih hadislerde, bu konu da detaylı bir şekilde işlenmiştir. Bunun çok açık olmamasının bir hikmeti, insanların aklını fazla zorlamamak, çok rahat bir şekilde anlayamacağı bir yükü onlara yükletmemektir. Nitekim, bu olayı duyanlardan bazılarının dinden döndüğü bilinmektedir. Diğer önemli hikmeti şu olsa gerektir: Allah, çok sevdiği Peygamber’ini, ispatı zor olan bir hususta zor durumda bırakmak istememiştir.

Çünkü Mekke’den Kudüs2e cereyan eden seyahat, yerde gerçekleşen bir olay olduğu için ispatı yapılabilir bir konuma sahiptir. Nitekim Hz. Muhammed (a.s.m)’in daha önce hiç görmediği Mescit-i Aksa hakkında sorulan sorulara çok isabetli cevaplar vermiş ve müşrikler bile bunun karşısında şaşkına dönmüş, olayı inkar edememişler, sadece başka bahanelerin arkasına sığınmışlardır.

Dini Sohbet

İslami sohbet platformu olarak  MİRAÇ KANDİLİ   makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz.

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/02/mirac_kandili_.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/02/mirac_kandili_-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
MİRAÇ KANDİLİ islami Sohbet Selamün Aleyküm Ve RaHmetullah Yılın ikinci kandili olan miraç kandili İslam dünyası için en önemli günlerden biri olarak kabul ediyor. Peki, Recep ayı içerisinde idrak edilen Miraç Kandili ne demek? Miraç kelime olarak 'yükselmek- göğe yükselmek' anlamını taşır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin Miraca yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak biliniyor. Peygamberimizin ...