Yasin süresinin  Kuran-ı Kerim’in  Kalbi olarak gösterilesinin  sebebi

Yasin Süresi, Müslümanlar  tarafından  çok okunan bir süredir. Diğer sürelere göre  daha fazla  rağbet  görmektedir. Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.m)  bu süre hakkında  söylediği  ve okunmasını  tavsiye ettiği  çeşitli hadisler den bazılarında  soruda da ifadesi geçtiği üzere  ”Yasin,  Kuran-ının  Klabidir”. ifadesi geçmektedir.İslami sohbet

Her şeyin kalbi vardır

Euzü Billahimineşşeytanirracim.

Bimillahirrahmanirrahim.

” Yasin Süresi, Kuran-ı Kerim’in Kalbidir.”

800x420 Yasin Suresi Ne Zaman Ve Nerede Inmistir Yasin Suresi Kac Ayettir 1579596465903

Kuran-ı Kerim’in Kalbi

” Yasin Süresi, Kuran-ı Kerim’in Kalbidir.”

” Yasin Süresi, Kuran-ı Kerim’in Kalbidir.”  mealinde  bir hadisi şerif var.

Hemen hemen  her evde de Yasin Süresi okunur  veya en azından bilinir.

Tabi  ki Kuran-ı Kerim’in  bütün sürelerini okumak, manasını  öğrenmek, her  geçen gün  ve saat Kuran-ı Kerim hakkındaki  bilginizi görgünüzü  artırmak mecburiyetindeyiz.

Yasin Kuran-ın Kalbidir, imanın  yeride kalpdir.

Demek ki Yasin-i şerifte iman,  itikad yani inancın  temelleri hakkında çok önemli, gözden  kaçırılmamsı gereken  ayet  ve işartler  vardır.

Gerçekten  de şöyle bir düşünün. Bu süre ”Yasin!   diye başlar.  Bu hitabe  ”Ey  sin! Ey insan!   Ey Hazreti insan  manaları  verilmiştir. Tabii  ki hemen hatırladığınız üzere  Efendimiz’in  (s.a.s)  bir  ismide  ”Yasin’dir.  Bu ilk  ayette  sonra Kuran-ı Kerim’e  ve hikmetine, dosdogru olan yol  üzerine  bulunan  Hazreti  Resulullah’a ve tekrar O’na  (s.a.s) indirilen  Kuran-a işaret  vardır.

Yasin Kuran-ı Kerim insan olana iner.

O Kuran-ı Kerim’in  hikmeti çok yüceler yücesi  bir makamdır.  öğrenmek, bilmek, yaşamak  ve yaşatmak için Kuran öğrenenlerse  istikamet  dosdoğru bir yol üzerinde  giderler yahut dosdoğru olmak isteyenlere Kuran-ın  hikmeti elbette iner, ”Ama  hangi Kuran  ve hangi  hikmeti tahsil  edeceğiz?”  sorusunun  cevabı  da sürenn  başında bizi karşılar:

Yasin süresinin  Kuran-ı Kerim’in  Kalbi olarak gösterilesinin  sebebi

Yasin Süresi, Müslümanlar  tarafından  çok okunan bir süredir. Diğer sürelere göre  daha fazla  rağbet  görmektedir. Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.m)  bu süre hakkında  söylediği  ve okunmasını  tavsiye ettiği  çeşitli hadisler den bazılarında  soruda da ifadesi geçtiği üzere  ”Yasin,  Kuran-ının  Klabidir”. ifadesi geçmektedir.

Her şeyin kalbi vardır.

Kuran-ının Kalbi  de Yasin’dir. Kim Yasin-i okursa.  Allah onun okumasına,  Kuran-ı on kere  okumuş gibi  sevap yazar. (Tirmizi, Fedailu’l- kuran,7;  Darimi  Fedalu’l Kuran, 21)

Yasin  Kuran-ın Kalbidir. Allah’ı  ve ahiret gününü arzu ederek Yasin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedirlir. onun ölülerimize okuyunuz

( Ebu Davud Canaiz 20; İbn Mace, Cenaiiz  4; İbn Hanbel, Müsned V,26,27)

Gerçekten  bu süre,  kirlenen ruhara  ve canlara,  temizlenmiş kanla sürekli olarak hayat bahşeden, çarpıp  duran manevi bir kalp durumundadır.

Fatiha Süresi hakkında, adeta  Kuran-ın bir özeti olduğundan nasıl  ”Ümmü’l Kitab’ın  demişse, Yasin Süresi için  de ”Kuran-ın Kalbi”  denmiştir. Süreye böyle denilmesinin  bir nedeni, onun etkileyici  bir üslupta  ruhları  harekete  geçirmesi ve onları durgunluktan kurtarmasıdır.

Ayrıca nasıl ki kalp,  vucudun  emridir, aynı şekilde   Yasin Süresi de Kuran sürelerinin  emiri hükmündedir.

Diğer taraftan,  bu  süre  Allah’ın zikri, kıyamet ve yeniden diriltilme  ile ilgili durumlar  vardır. Bunlar  okuyan  veya dinleyen  kimse,  o hallere  ve durumlara bir ülfet,  bir  yakınlık  hisseder.

Unutmayalım ki, Kuran-ının ifadeleri çok geniş kapsamlıdır. aynı lafızla pek çok manaya işaret edilmiştir.  Çünkü, Kuran Allah’ın  sonsuz ilmini yansıtmaktadır. bu açıdan  bakıldığında,  yirmi sekiz sürenin   başında   bulunan şifreli (esrarlı) harflerin  bir çok manayı ifade etmesi, bu esrralı uslübun  bir gereğidir. İslami sohbet platformu

Kuranı-ı Kerim’in  anahtarı Besmele, Kuranı-ı Kerim’in  Kalbi Yasin-i Şerif dir.

Cenentin kapılarını Salavatı Şerife açar.

Selam ve Dua ile.

 

 

 

Genel
Yasin süresinin  Kuran-ı Kerim'in  Kalbi olarak gösterilesinin  sebebi Yasin Süresi, Müslümanlar  tarafından  çok okunan bir süredir. Diğer sürelere göre  daha fazla  rağbet  görmektedir. Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.m)  bu süre hakkında  söylediği  ve okunmasını  tavsiye ettiği  çeşitli hadisler den bazılarında  soruda da ifadesi geçtiği üzere  ''Yasin,  Kuran-ının  Klabidir''. ifadesi geçmektedir.İslami sohbet Her şeyin...