Kuran-ı Kerim Oku Bol Bol Hanene  Ay doğsun

Kuran-ı Kerim ve hadisi  şerif  okumak, ezberlemek ve okutmak da  yzü nurlandıran, çehreye bir meleha ,letafet ve bir güzellik veren bir salih ameldir. Normalde her mümin, manası  ile de olsa kırk hadisleri  ezbere bilmelidir. ama bu çoğaltıkça, etkiside çoğalir. islamisohbet 

Kur’an Geçmiş ve Gelecekten Haber Veriyor

Kuran-ı Kerimin önemi

Kuran-ı Kerim, bütün insanları, inkarcılığın ve sapıklığın her türlüsünü bırakıp bir tek Allah’a innamaya ve O’na teslim olup kulluk etmeye davet eder. Açık deliller Allah’ın varlığını birliğini ortaya koyar. Aynı zamanda insan hayatını tesir eden maddi ve manevi amillere de gerekli önemi verir.

Bismillahirrahmanirrahim

2437876 810x458

Kur’an geçmişten ve gelcekten haber vermesi ne şekildedir?

Misallerle çaıklayabilir misiniz?

Misallerle çaıklayabilir misiniz?

Kur’an Allah’ın ezeli ve edebi olan ilminden gelmektedir. Ve Allah’ın kelamı olması itabrariyle geleceğe ve geçmişe dair her eşy eksiksiz olarak onda vardır. İmam-ı Rabbani, Muhyiddini Arabi, Zemahşeri , Sekkaki, Sütuyi ve Bediüzzaman gibi dahi alimler Kur’an’ın geçmişten ve gelecekten haber verdiğini bizzat tepit etmişlerdir.islamisohbet 

Belagat, nahiv, sarf, usul, tefsir gibi ililerde ileri gilmiş milyonlar dahilere göre Kur’an baştanbaşa geçmişten ve gelecekten haber veren harika bir kitaptır. Diğer kutsal kitapların bahsettiği hadiseler Kur’an’da haber verilir. Dolasyla Hz.Adem’den Hz.Muhammed (a.s.m) zamanına kadar meydana gelen olayların Kur’an tarafından haber verildiğini incil ve tevratda tasdik etmektedir.

Kur’anda anlatılan kıssalar ve ayetlerin işaret ettiği manalar, kronolojik bir sıra takip etmez. Olayların geçtiği yerler olayın zamanı ve kahramanları hakkında ayrıntılara yer verilmez. Verilmek istenen ders ve anlatılan kono özünden yakalanır. Geçmişe ve geleceğe ait olaylar bazen açıkça göz önüne serilirken çoğu zaman işari olarak haber verilir.

Kur’an’da Zikredilen olaylardan anlaşılıyor ki onları haber veren, bütün olayları görüyor, biliyor ve fevkalade bir üstünlükle haber veriyor. Kuran kıssaları ne demek? Dini olarak geçmişten ders çıkaran hikayelere denir. … Dinde kıssa kelimesi ise peygamberlerin başına gelmiş olaylardır.

Kur’an-ı Kerim’de geçen kıssalar ise peygamberlerin başından geçen olaylardan insanların ders almaları içindir. Kıssa ne demek Allah’ın ismi? Dinde kıssa, Allah tarafından dini tebliğ etmekle görevlendirilmiş olan nebilerin yaşadıkları olaylardır. Kuran’ı Kerimde anlatılan kıssalar, hikaye değil gerçektir. İnsanların ders çıkarmaları ve ibret almaları için birçok ayette kıssalara yer verilmiştir.

Bazı kıssalarda yer adı ve tarih tam olarak verilmez. Kuranı kerime ilk inen sure nedir?

Alak suresi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e ilk vahiy olunan sure olduğundan ilk inen sure kabul edilir. Alak suresinde okumanın önemi, insanın neden yaratıldığı, nankörlük eden insanın taşkınlığı ve bunun acı sonuçları anlatılmaktadır. İkra olarak da bilinen Alak suresinin türkçe meali nedir?

Kuran-ı Kerimi diğer kitaplardan ayıran özellikler nelerdir?

O’Peygamberimiz’e diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanı ve olayların akışına göre ayetler ve süreler halinde indirlmiştir. Kuran, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir.

Bismillahirrahmanirrahim

Kuran I Kerim 1483199 2

Kuran yaratan ile  yaratılan, Allah   ile İnsan  arasında bir köprüdür.

Kuran-ı Kerim, Allah’ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kuran, son Peygamber Hz.Muhammede (asm) Cebrail (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiştir ve ondan tevatür yoluyla nakledilerek günümüze kadar gelmiştir.

“O Ramazan ayı ki Kur’an o ayda indirilmiştir. O Kur’an) insanların hidayete erdirmek, doğru yolu ve hak ile batılı ayırdeden hükümleri açıklamak üzerine indirilmiştir. “(Bakara 2/ 185)

“Gerçekten size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah o kitapla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkartır. dosdoğru yola iletir.” (Maide 5/ 15-16) ”

(Bu Kur’an), ayetlerini düşünsünler, tam akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz hayır ve bereketi bol bir kitaptır.” (Sad 38/29) “Gerçekten bu Kur’an, kendisine sıkıca tututanları doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü’minlere kendileri için muhakkak büyük bir mükafat olduğunu da müjdeler.” (İsra 17/9)

“Allah tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan bu kitap, müttakiler için bir yol göstericidir. “(Bakara 2/2)

Hz. Peygaöber de vefatına yakın bir zamanda yaptığı veda konuşmasında; Ben size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkıca sarıldığınız müddetçe doğruluktan ayrılmazsınız. Onlar Allah’ın Kelamı ve benim sünnetimdir.” (İmam Malik, Muvatta, Kader, 3) buyurarak, müslümanların dikkatlerini Kur’an’ı ve sünneti anlayarak yaşamaya yöneltmiştir.

Kuran-ı Kerim  Bize Rehberdir bize Şifadır.Bize yol gösteren dir.

Kuran-ı Kerim Oku Bol Bol Hanene Ay doğsun

İslami sohbet platformu  OLARAK  Kuran-ı Kerim Oku Bol Bol Hanene Ay doğsun Bir başka makalede görüşmek dileğiyle.

~~Selam Ve Dua ile~~

 

 

 

Genel
Kuran-ı Kerim Oku Bol Bol Hanene  Ay doğsun Kuran-ı Kerim ve hadisi  şerif  okumak, ezberlemek ve okutmak da  yzü nurlandıran, çehreye bir meleha ,letafet ve bir güzellik veren bir salih ameldir. Normalde her mümin, manası  ile de olsa kırk hadisleri  ezbere bilmelidir. ama bu çoğaltıkça, etkiside çoğalir. islamisohbet  Kur'an Geçmiş ve...