İslam’da Tesettür’ün Önemi

İslam’da Tesettür Tesettür Aşktır

Tesettüre girmek istiyorum ama nefsime yenemiyorum…

Ailenizin karışması cilbab-ı şerifi istememsi karşı çıkması, çevre ne der nasıl bakar düşüncesi, bir sürü şeyin elinden alınmış hissi ve daha sayfalarca bir sürü sebep..islami  sohbet

Aslında bütün bu saydıklarımın hepsini kuran’da tek tek bir sözcükle Nefs deniyor. Yani aslında nefsimiz dışında hiç bir engelimiz yok.

Cibab-şerif giymiş bir arkadaşım anlattı; Çrşaf giydiğim de babam evlatlıktan  reddetti, evde bagrış çağrış, düşman görmüş, yılan görmüş gibi tepk,iler ama ben Allah istiyor dedim ve kulağımı sağır gözümü kör ettim. Evet kalbim yaralandı fakat onların islah için dua ettim hem kalbimi hemde onları bir nebze  de olsa damla  iyileştirdim.

ve bunlar gibi yüzlerce örnek var. Dayak yiyen, yüzüne tükürülen, sokaklarda sürüklenen onlar gerçek sümeyyeler aslında.

Hiç düşündünüz mü ? Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) in gördüğü  işkenceleri, Hz.Bilali Habeşi’nin

gördüğü sınırsız işkenceleri, Hz.Sümeyye’nin, Hz.Fatıma’nın

Müslüman bir kadın nasıl örtünmelidir?

Kıymetli Bacılarım güzel ve temiz giyinmeyi Peygamber (s.a.v) Efendimiz sürekli tavsiye etmiş ve ashabına bu tavsiyesine uymalarını söylemiştir. Maddi durumu yerinde olan erkek, olsun kadın  olsun tüm müslümanlar israfa kaçmadan tabii ki güzel giyinmeliler ancak buradaki çizgi Müslüman giyinirken süslüman  olmamalıdır. süslenmemelidir.

Tesettür giyimin maneviyatına yakışmayan tesettür makyaj konusunu da ele almadan geçmeyelim . İslam dini kadına istediği kadar gönlünce süslenmesi hatta evinde bakımsız dışarı çıkarken tam tersi süslenmesi kesin bir dille haram kılınmış ve bunun ve  bali hatırlatılmıştır. Kadınların kocalarına karşı süslenmeyip dışarıda süslenmeleri aile kurumunu büyük bir şekilde zedeleyip parçalamaktadır. Zira Müslüman bir erkek katiyen bunu kabul edemez, sindiremez, Kesinlikle Bu hiçde doğru degildir.

20210831 021606

Örtünün sık dokunmuş ve altını göstermeyen kalınlıkta olması gerekir. Ten rengi görünmemelidir. Aynı zamanda örtünmede bulunması gereken diğer önemli yer de  vücud hatlarını belli edecek şekilde dar olmamalıdır.

Müslüman bir kadının yabancı erkeklere ve Müslüman olmayan kadınlara karşı yüzü, bileklere kadar elleri ve ayakları dışında vücudunun tamamı avrettir. Ayaklarda görüş ayrılığı olmakla birlikte sağlam görüşe göre ayaklar açık kalabilir. Bu yerlerin gerek namaz içinde ve gerekse namaz dışında örtülmesi farzdır.

Kadınların mahrem olan hısımları yanında el, ayak, kol, saç ve benzeri zinet yerlerini açmaları caizdir.
(Nür Suresi, 31-32)
Kadının kadınlara karşı avret yeri göbekle diz kapakları arasında kalan kısımdır. Bunun dışındaki yerleri kadınların yanında açabilirler. (el-Mavsıli, el-ihtiyar, I, 45).

Kuran Örtünmeyi Emrediyor

İslam’da Kadının Giyinme Şekli

Amasya 1 003

Kadınların tesettürün ilk önce amacı bilmeleri gerekiyor, zira tesettür şuuru yerleşmeden yaşamaya devam ettiğimizde ne denli vahim sonuçların meydana geldiğini her gün sokaklarda görmekteyiz. Allah’ın
ayetini bir farz olmaktan çıkararak tarz haline getirmek vebali büyük bir yanlıştır, bunun altından kalkamayız.

Gerçek Tesettür nasıl Olmalıdır?

Sorumluluk taşıyan Müslümanlar, tesettür konusunda üzerlerine düşen faaliyet ve hizmetleri yapmaları gerekir. Şöyle ki:
Tesettürün kesin bir islami farz olduğu, bunun Kur’an’la, Sünnetle, İcma-i ümmetle sabit olduğu. Bu farzın Kıyamet’e kadar geçerli olacağı. Bunda kimsenin değişiklik ve reform yapamayacağı

Tesettürü inkar edenin dinden çıkacağı. Müslüman kadın ve kızların testtüre uymaları için, onların anlayacağı, tesiri altında kalacağı uygun Telkinat, nasihat ve propaganda yapılması, Kırıcı,nefret ettirici, menfi tepkiye sebep olacak çğüt, propaganda ve telkinlerden kaçınılması. Tesettürün dini ve imanı bir konu olduğu.

Müslüman bir kadın, bütün meziyet ve güzellikleri ile evinin ve erinin kadını olacaktır. O satılık bir mal değildir ki, giyindiği zaman elbisesini, soyunduğu zaman sinesini teşhir etsin.

Örtünme ilahi bir edep kaidesidir. hiçbir sorumluluğu olmayan canlılarda bile bunun izlerine desadüf edilmektedir. Onlarında avret yerleri tüy ve kuyruklarla örtülü yaratılmışlardır.

Tesettürün sadece islam dinine mahsus olmadığı, bütün dinlerde ve medeniyetlerde bulunduğu, başörtüsünün evrensel olduğu

Tesettürün farz olduğunu kabul etmekle birlikte ona riayet etmeyen bir kadının günahkar bir Müslüman olacağı ancak bu farzı inkar ederse, “İslam’da böyle bir şey yoktur. Ben böyle birşeyi kabul etmiyorum.” derse dinden çıkacağı.

Tesettürün gerilik olmadığı, aksine medeniyet olduğu.  Vahşi kavimlerin çıplak gezdiği, medeni insanların tesettüre riayet ettiği.  Tesettürün gayesinin fuhşu, azgınlığı  kışkırtıcılığına, ahlaksızlığı, teşhirciliği önlemek olduu. Seksi bir kıyafet bir kadın veya kızın, başını örtmüş de olsa, tesettürlü sayılmayacağını. bilinmesi gerek.

Tesettürde dikkat çekici ve bayağı cırtlak pembelerden, cırtlak kırmızılardan, cırtlak yeşil ve mavilerden, acı ve cırtlak sarılardan kaçınılması.

Parlak ve cırtlak olmayan mat ve sade renklerin tercih edilmesi.

Gerekiyorsa giyim-kuşam evlerinden olmak üzere dünyanın büyük müesseselerinden tesettür kıyafetleri konusunda yardım alınmalı, onlarla işbirliği yapılmalı.

Kur’an-ı Kerim’deki, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in Sünney’indeki, fıkıh kitaplarındaki tesettürle ilgili, ayetlerin, Hadislerin, hükümlerin çok düzgün ve vasıflı kitaplar halinde yayınlanması.

Hiç olmazsa bir kısım tesettürlü Müslüman kadın ve kızların açık hanımlardan daha zarif, daha sanatlı giyinmiş, daha üstün bir zarfa bürünmüş olmalarını sağlanması.

Tesettür konusunda yapılması gereken ve yapılabilecek olan her faaliyetin, her hizmetin planlı ve programlı bir şekilde hakkıyla ifa edilmesi, Yukarıda saydığımız hizmetler yapılabilir mi? Elbette yapılabilir .

Ancak tesettur konusundaki engeller yasaklar, kösteklemeler genel değildir. Bu konuda needen baksanız yüzde seksen hürriyet ve serbestlik vardır. Lakin Müslümanlar, önde gelen şahıslar ve kurumlar ve hürriyeti fırsat bilerek, vazifelerini ve hizmetlerini yapmıyorlar.

Images

Peki, bu noktaya nasıl geldik?

Nasıl ki çarpık kentleşme diye bir kavram var, bu da çarpık bir gelişme, çarpık bir değişim! Yarım yamalak öğrendikleri bir takım bilgiler ile bu kızlar başlarını örtmelerinin gerektiğini biliyorlar. Ama başlarını örterken göbeklerini hiç açmamaları gerektiğinin farkında bile değiller.

Doğrudan bir kez ayrıldınız mı şeytan size yaptığınız her şeyi güzel göstermeye başlar. Açılan göbeğibiz ve kızların öncelikle seks ve şehvet aracı olarak görülmesidir. Bizim dinimiz, bizim milli törelemiz kadını anne, nine,teyze bacı, kız evlat, eş olarak görür.

Müslüman Kadının giyinminde esas meselei tesettürü sağlamaktır. Eli ve yüzü dışında bütün vucudunu örtmesi, açık kalmamasıdır. Giyilen b ir elbisenn tesettüre uygun olması için de altını göstermeyecek şekilde kalın ve avret yerlerini örtecek kadar uzun olmalıdır.

bunun için altını gösterecek ince ve şeffaf olan bir elbise ile örünme gerçekleşmiş olmaz. Kur’an’ve Sünnette emredilen her hususta, tavsiye buyrulan her kaidede bir ilahi hikmet vuku bulduğu gibi, tesettür ayetlerinin de uhrevi, dünyevi toplumsal ve şahsi hikmetleri bulunmaktadır.

Allaha (c.c) inanıp Resulünün (s.a.v) izinden yürüme gayreti içerisinde olan Salih müminlerin bu sebebi hikmetleri bilmesi, tanıması,idrak etmesi ve hayatına devam ettirmesi çok önemlidir.

Kadınların yaradılışındaki bir zayıflık ve naziklik bulunmaktadır. Bu özellikten dolayı bir erkeğin himayesinde bukunması, güvende hissetmesi, korunması ve Allah’u ZÜlCelal’in bir emaneti olduğu unutulmamalıdır.

Bu sebeplerle kadının eşleri tarafından sevilmeye, korunmaya, aile müessesinin güven altına alınmasına, örtünmeleri sadece eşlerine özel olmaları ve eşlerinin de sadece kendilerine özel olmaları büyük bir önem arz etmektedir.

Toplumumuzdaki en büyük sancılardan birisi olan namusun sadece kadınlara özgü olduğu düşüncesi var birde. Erkeklerin toplumun gözünde masum görünürken kadınların en ufak hatada acımasızca eleştirilir. dışlanır ve namusa leke düşer. Bu sebeple kadınlar ırz ve namuslarının güvende

olmasını hissetmek isterler, daha sağlam bir aile yapısına sahip olmak ve namuslarının güvende olma

Tesettürün, başını örttükten sonra canının istedii her şeyi giyebileceği ve her şeyi yapabileceği manasına gelmediği. Tesettürle ilgili milyonlarca faydalı, değerli, etkili güçlü broşür ve kitap yayınlanması.  kadın ve kızların kıyafetlerinin, açık kadınlarınkinden üstün olması için ciddi müesseseler kurulması.

Tesettür kıyafetinin paradan başka bir şey düşünmeyen bir takım bezirgan zihniyetli kimse ve ticarethanelerin kar aleti haline getirilmemesi. Şehei, seksi, dikkat çekici olmamak şartıyla yüksek ve temsilci Müslüman kadın ve kızlarının çok zarif, çok kibar, sade fakat asil kıyafetlerle, renklere çizgilere bürünmeleri.

Çıplaklık ahlakın bozulmasına, zinanın çoğalmasına, şehevani hislerin kamçılanmasına sebep olmaktadır. Açılan bir çiçek, nasıl arıları kendine davet etmekteyse örtünmeyen bir kadında erkeklerin gözlerini üzerine çekmiş olur.

Kadının haya ve tesettürü onun için manevi bir hayattır.

Bundan yoksun bir kadın ne kadar nefes alıp verse de ölüden farkı yoktur. Ne yazık ki günümüze tesettür giyim firmaları tesettüre uygun değil de istek ve taleplere göre ürünleri satışa çıkartıyorlar.

Tesettür modası adı altında sergilenen ürünler Müslüman kadınları etkilemiş durumdadır.

Ne yazık ki günümüzde, tesettürü sadece bir bez ile başını örtmekten ibaret düşünenler çoğunlukta, Örtünmeyi modacılardan feyz alarak değil yüce Allah’ın emrettiği gibi kapanmamız gekeri.

Moda, toplumumuzun özünde, kültüründe, örfünde ve adetinde olmamasına rağmen dizi,filmler,reklamlar aracılığı ile zihinlere dayatılmış bir akımdır.

şimdi bir kez daha düşünelim. Bu rahatlık içinde, imkan var. ortam var, yardım eden var.

Bırakın elalem ne derse desin. Nasıl bakarsa baksın.

Bırakın ailenız sizi linc etsin.onlar yırtsın siz  siz tekrar dikin giyin yamayıp giyin. Evden  çıkmayın.

İman var arkadaşlar.

imkan da var .

Bugün Allah’ın Ayetine karşı gelip engel olan hiç kimse sizinle mezara girmicek.

Hiç biri ne anneniz  ne babanız ne komşular günahınıza ortak olmıcak o sıratı mustakiym  de elinizi  bir tek tesettürünüz, birtek imanınız bir tek oKuran tutacak. unutmayın..

Vakit Ahir zaman.. Ölüm her zaman.

İslami sohbet platformu  olarak İslam’da Tesettür Kadının Örtünme Şekli Nsıl Olmalıdır?  adlı makalenin sonuna geldik baska makalede  görüşmek dileğiyle.

Selam ve Dua ile

EzeLGenel
İslam'da Tesettür'ün Önemi İslam'da Tesettür Tesettür Aşktır Tesettüre girmek istiyorum ama nefsime yenemiyorum... Ailenizin karışması cilbab-ı şerifi istememsi karşı çıkması, çevre ne der nasıl bakar düşüncesi, bir sürü şeyin elinden alınmış hissi ve daha sayfalarca bir sürü sebep..islami  sohbet Aslında bütün bu saydıklarımın hepsini kuran'da tek tek bir sözcükle Nefs deniyor. Yani aslında...