Konu Başlıkları

İslam’da Kadının Yeri Nedir?

Kadın hakları ayetler de yer Alıyor mu?
İslam’da kadının ekonomik Nedir?
Kadın Anadır, Kadın Yardır, Kadın Kardeştir, Kadın Kısaca Her şeydir Canınız İslami Sohbet 

İdris YavuzyİĞİt. Vaaz Dokumanlari.Kadın Hakları Kadın’ın İslam’da önemi Kadın’ın Kıymeti kadın hakları Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir İslam dininde kalın kutsaldır. Bu durum bir takım hadislerle ve ayetlerle de belirtilmiştir. (Müslüm, Birr 149.) hadisine göre “Sizin en hayırlınız kadınlarına en iyi şekilde davrananlarınızdır denilmiştir.” Aynı zamanda yüce peygamberimiz kadınlar için “Kadınlar size Allah’ın bir emanetidir.” demiştir. İslam’da kadına verilen değer araştırma konusu haline gelmiştir. Dinimizde kadına pek çok haklar tanınmıştır. İslam’da kadın hakları Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir.

İslam’da kadın hakları ayetler de yer almaktadır. Kadın erkeğe şeri ölçüler ile birlikte itaat etmesi Allah’ın emridir. Erkeklerin kadınlar üstünde hakkı olduğu gibi kadınların da erkekler üstünde hakları bulunmaktadır.

İslam’da kadının ekonomik durumu olarak kadının malı kendine ve şahsına aittir. Kadın bu malı istediği gibi kullanabilir ve dilediği gibi harcayabilir. Kocasının bu konuda eşine herhangi bir baskı uygulama hakkı bulunmamaktadır. İslam’da kadın ve rkek birbirinin tamamlayıcısı olarak görülmektedir. Hem kadın hem de erkek dinimizde eşit olarak sayılmaktadır. İslam’da kadına değer vermeyen ve kadını aşağılayıcı sözlerde bulunan her erkeğe ceza verilmektedir. İslam dinine göre Adem bütün insanlığın babası olarak kabul edilir ve Hz. Havva’da bütün insanların annesi olarak kabul edilerek eşit olarak sayılmıştır. Kadının İslam dininde yeri ayrıdır.

Ayet ve Hadislerden Bir Kısmı Allah’ın, bazısını üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde “sorumlu gözeticidir.” Saliha kadınlar, gönülden itaat edenler, Allah nasıl koruduysa görünmeyeni koruyanlardır. Nüşuzun dan korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarda yalnız bırakın, vurun. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. “Kadınlar hakkında hayır tavsiye ediniz. Çünkü kadın, eğri “Kaburga kemiğin” den yaratılmıştır. kaburga kemiğinin en eğri tarafı tarafı, üst tarafıdır. Onu doğrultmaya çalışırsan kırarsın, hali üzerinde bırakırsan öyle kalır.”

“Erkek olsun kadın olsun kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz.” (Nahl Suresi :67)

İslam’ın ilk yaşandığı dönemde kadınların maldan farksız olduğu düşünülürse islam’ın getirdiği kurallarla kadın o anki olduğu yerden çok üste çıkarılmıştır. O döneme göre İslam kadını yüceltmiştir. Sonradan amaç sosyal yaşantıya ve zaman dilimine göre kadının hakları iade edilmeye devam edilmiştir. Fıkhı değerlendirmeler yapmak için fıkhi hükümleri kriterleri iyi bilmek gerekir.

Peygamber efendimizin “Sallallahu aleyhivesellem” hicretin onuncu yılı, son haccının hutbesindeki sözlerinden, son nasihatların dan biri (Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz! Onlar, Allahü Tealanın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz!) olmuştur. İslamiyet te evlenmek, bir kızı mesut  etmek ibadettir ve bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır.

İslam’da kadın haklarının önemini anlatan Ayetler ve hadislerde yer almıştır. Yüce Rabbimiz  ve erkeği aynı nefisten,bir biriyle ülfet edecekleri bir  fıtrata sahip kıldı. Yüce Rabbim  insanlığın  ilk atası  ve  ilk peygamber olan Hz. Adem’i tek  başına değil, eşi ile birlikte aynı nefisten  yaratarak,  dünya, hayatını sürekli olarak birlikte paylaşacaklarını irade ettiğini insanlığa hissettirdi. İslamiyet’te kadına her daim önem verilmiş, onların hakları gözetilmişti.

Hz. Peygamber bir hadisinde “Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim,” buyurur. Sonra da Saliha kadının değerini şöyle vurgulamıştır: “Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı: dindar, saliha bir kadındır.” (Müslim, Rada, 64; Nesai, Nikah, 15; İbn-i Mace, Nikah, 5) Dünya hayatının huzur ve saadet içinde geçmesinde Saliha kadının ehemmiyeti aşikardır.

Malı muhafaza eder, evi tanzim eder, nesli ve namusu korur, aileyi ruhani neşelerle doldurur. Yuvaların saadet iklimi, annenin tebessümü ile başlar. Yavruların her türlü sıkıntıları, onların şefkatli nazarları ile zail olur. Evlatlara hayat ve saadet nağmeleri Naksettirecek, ana kalbinden daha ince, daha derin ve duygulu bir mekan var mıdır? Oysa kadın, toplumun gerçek mimarı olarak görülmelidir.

İslam’da  O; salihler, Fatihler ve cengaverler yetiştiren bir semavi kucak olmalıdır. Bizleri bir müddet karnında, sonra kollarında, ölünceye kadar da kalplerinde taşıyan annelere sevgi ve saygı hususunda onlara denk olacak başka bir varlık yaratılmamıştır. Kendisini ailesine hasr ve hibe eden vefakar anne; engin bir sevgiye, derin bir Saygıya, Ömürlük bir teşekküre layıktır. Resulullah kadınlarla ilgili bir hadis-i şerifte: “Sizin en hayırlınız, ailelerine en güzel muamelede bulunanızdır!” buyurmuştur. (İbn-i Mace, Nikah, 50; Darimi, Nikah, 55)

‘Kadın Erkeklerin Diğer Yarısıdır,”
(Ebu Dvud, Tahanet, 94; Tirmizi Tahanet 827)

İslami sohbet platformu olarak  makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.  İslam’da Kadının Yeri Nedir?Bir başka makalede görüşmek dileğiyle İslami sohbetci  Dini Sohbet Sohbet sitesinden

SELAM vE DUA  ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/03/kadinin-islamdaki-yeri-nedir.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/03/kadinin-islamdaki-yeri-nedir-300x300.jpgEzeLdini sohbetGenelİslami Sohbet
İslam'da Kadının Yeri Nedir? Kadın hakları ayetler de yer Alıyor mu? İslam'da kadının ekonomik Nedir? Kadın Anadır, Kadın Yardır, Kadın Kardeştir, Kadın Kısaca Her şeydir Canınız İslami Sohbet  Kadın Hakları Kadın'ın İslam'da önemi Kadın'ın Kıymeti kadın hakları Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir İslam dininde kalın kutsaldır. Bu durum bir takım hadislerle ve ayetlerle...