…İmanın Şartları Nelerdir ?Kaç Tanedir?

Bismillahirrahmanirrahim/ بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

İmanın ve İslam’ın şartları dinimizin temellerini oluşturmaktadır.
İmanın ve İslam’ın şartları nelerdir bilinmesi gerekmektedir.

İman’ın Şartları Nelerdir?

İman’ın şartları 6 tane
İman’ın toplamda 6 şartı vardır.

1~Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmak.
2~Allah’ın meleklerine inanmak.
3~Allah’ın peygamberlerine inanmak.
4~Allah’ın kitaplarına inanmak.
5~Ahiret gününe inanmak.
6~Kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.  islami sohbet
32 Farz Nelerdir?

Imanın şart777

İman’ın Şartları Nelerdir?  İslamisohbetci.com

Allah’ın meleklerine inanmak

Meleklere inanmak bir nevi peygamberlere ve kutsal kitaplara inanmanın ön şartıdır: Meleklere inanan insan Allah’tan gelen vahiylere, peygamberlere, ahirete, cennet ve cehenneme de inanmış olur.

Bir kişinin Allah Teala’ya, Peygamberlere ve kutsal kitaplara inanması için meleklerin varlığına inanması dinen gereklidir.

Çünkü ilahi mesajlar peygamberlere melekler vasıtası ile gönderilmiş ve peygamberler meleklerin getirdikleri bu haberler sayesinde insanlığa tebliğ vazifesi sunmuşlardır.

Meleklere inanmak bir nevi peygamberlere ve kutsal kitaplara inanmanın ön şartıdır. Meleklere inanan insan Allah’tan gelen vahiylere, peygamberlere, ahirete, cennet ve cehenneme de inanmış olur ve buna benzer çoğu dini kavram ve ritüele inanmak meleklere imandan geçmektedir.

Meleklere iman demek bir bakıma peygambere kitaba iman demektir.

İslam dininde dört büyük melek olarak adlandırılan meleklerin isimleri şu şekilde sıralanabilir: “Cebrail, Azrail, İsrafil, Mikail Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde melekler ilgili bilgiler verilir.

Meleklerin içinde yer aldığı birçok kıssa da hem ayetlerde hem de hadislerde anlatılır.

Her Müslüman, Meleklerin de tıpkı insanlar ve cinler gibi Allah tarafından yaratıldığına iman eder. İnsan çamur ve balçıktan, cinler ise ateşten yaratılmıştır.

Nurdan yaratılan melekler ise akıl sahibi olsalar da irade sahibi değillerdir.

Allah’ın verdiği emirlerine yerine getirmekle mükelleftirler.

Bu nedenle, irade sahibi olan insan, melekten üstün tutulmuştur. Hz. Adem yaratıldıktan sonra Allah Teala meleklere Hz. Adem’ secde etmelerini emretmiştir.

Şeytan hariç tüm meleklere Hz. Adem’e secde etmiştir.

Allah’ın peygamberlerine inanmak

Allah Teala’nın peygamberlerine inanmak, iman etmek imkanın 4. şartıdır.

Müslümanlar, peygamberlerin hepsine inanarak iman eder.

Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allah Teala tarafından seçilmiş, sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir.

Peygamberlere İman

Peygamber, Allah ile insanlar arasında elçi olarak görevlendirilen Allah’ın emirlerini bildiren doğru yolu gösteren Allah elçileridir.

Peygamberler insanlara yol gösterici olarak gönderilmiştir. Allah Teala’nın peygamberlerine inanmak, iman etmek imanın 4. şartıdır.

Müslümanlar, peygamberlerin hepsine inanarak iman eder. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allah Teala tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir.

İşte, bu gerçekleri insanlara öğretmek, dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını göstermek ve Yüce Allah Peygamberlerini görevlendirmiştir.

Peygamberler en doğru bir şekilde insanlara Allah’ı tanıtmışlar, inanç esasları, ibadet şekillerini öğretmişlerdir.

Dini hükümleri ve güzel ahlak ilkelerini açıklamışlar, kendileri de söylediklerini yaparak insanlara örnek olmuşlardır. Yeni kitap gönderilen Peygamberlere Resul denir.

Yeni bir kitap gönderilmeyen peygamberlere Nebi denir.

İlk peygamber Hz. Adem (a.s), son peygamber bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.

Bu ikisinin arasında birçok peygamber gelmiştir. Peygamberlerden yirmi beş tanesinin ismi Kur’an-ı Kerim de geçmektedir.

Ancak peygamberlerin sayısı çok daha fazladır.

İslam inancında imanın şartlarından biri “kitaplara iman” dır.

Bu kavram, Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine, bu kitapların içeriklerinin tamamıyle doğru ve gerçek olduğunu inanmak demektir.

Değiştirilmeyen tek kitap ise Kur’an-ı Kerim’dir. Bizler bugün kitapların şu andaki şekillerine değil, Allah’tan gelen bozulmamış şekillerine inanmakla yükümlüyüz.

Çünkü ilahi kitaplara inanmadıkça kişinin imanı gerçekleşemez.

Kur’an-ı Kerim, kendinden önceki kitapları tasdik etmiş, fakat onların koymuş olduğu bazı hükümleri ortadan kaldırarak yeni hükümler getirmiştir. Mümin olabilmek için,

Hz. Peygamber’e ve ona indirilen Kur’an’a uymayı ısrarla vurgulamıştır. (bk. Al-i İmran 3/31; en-Nisa 4/47; el-Maide 5/15; el-Enam 6/153; el-Araf 7/3) buna göre Ehli kitabın mümin diye nitelenebilmesi ve kurtuluşa erişebilmesi için Hz. Peygamber’i ve Kuran-ı Kerim hükümlerini gönülden benimsemesi gerekmektedir. Peygamber göndermek ve kitap indirmek Allah için bir görev ve zorunluluk değildir.

Fakat insanların peygamberlere ve kitaplara ihtiyacı vardır.

Gerçi insan yaratılırken birtakım yeteneklerle donatılmıştır.

Bu yetenekler sayesinde insan kendi gayretiyle kendisi, çevresi ve diğer yaratıklar hakkında bazı bilgiler edinebilir, birtakım gerçekleri kavrayabilir.

Dört büyük kitap olarak ifade edilen bu kitaplar; Tevrat, Zebur, İncil, Kur’an-ı Kerim.

Tevrat kutsal kitapların ilki olan Tevrat,

Hz. Ahiret gününe iman ne demektir? Dini açıdan ise ahiret kıyametin kopmasından sonra başlayacak ebedi hayata denir.

Ahirete iman imanın esaslarından biridir.

Bir mümin için son derece önemli olan ahirete iman kuran-ı Kerim’de birçok ayette geçmektedir.

Kur’an-ı Kerim’e göre dünya hayatı Geçiçi dir. Kaza ve Kaderin hayır ve şerrin Allah geldiğine inanmak İmanın 6’ncı şartı, “Kadere, hayır ve şerrin Allah’u Teala dan olduğuna imandır Amentü’deki, (Ve bil kaderi Hayrihi ve şerrihi minallahi teala) ifadesi, kaderin, hayır ve şerrin, hepsinin Allah Teala dan olduğuna iman etmeyi bildirir.

Yüce Allah’ın, bir şeyin varlığını ezelde dilemesi kader denilmiştir.

Kaderin, Hayrın, ve Şerrin Allah’tan geldiğine inanmak Kader, hayır ve şerrin Allahü Teala dan olduğuna imandır. İmanın altıncı şartıdır. Kaderin, Hayır ve şerrin hepsinin Allah Teala olduğuna iman etmeyi bildirmektedir.

Hayır, Allahu Teala’nın emrettiği, sevdiği ve hoşnut olduğu davranışlar demektir.

Şer, Allah’u Teala’nın hoşnut olmadığı, sevmediği, meşru olmayan, işlenmesi durumunda kişinin ceza ve yergiye müste hak olacağı davranışlar demektir.

Kader, Allah Teala’nın, bir şeyin varlığını ezelde dilemesine kader denilmiştir. Kaza, Allah Teala’nın ezelde irade ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin zamanı gelince, her birisini ezeli ilim, irade ve takdirine uygun biçimde meydana getirmesi ve yaratmasıdır.

Bu yazıyı yazmaktaki amacım, sizin konusundaki farkındalığınızı artırmak ve aslında kontrolünüz altında olan bu sesi tam anlamıyla tanıyarak, hayatınızdaki etkilerini görmenizi sağlamak. 

Yayınımızı Winamp‘tan dinlemekiçinhttp://Radyo.isLamiSohbetci.Com:8808/listen.pls linkine tıklayabilirsiniz.

İslami sohbet platformu olarak olarak, İman’ın Şartları Nelerdir? Kaç Tanedir?

Sohbetin Tek Adresi Islamisohbetci. Com

SELAM ve DUA ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/12/imanin-sart777.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/12/imanin-sart777-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
...İmanın Şartları Nelerdir ?Kaç Tanedir? Bismillahirrahmanirrahim/ بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم İmanın ve İslam'ın şartları dinimizin temellerini oluşturmaktadır. İmanın ve İslam'ın şartları nelerdir bilinmesi gerekmektedir. İman'ın Şartları Nelerdir? İman'ın şartları 6 tane İman'ın toplamda 6 şartı vardır. 1~Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmak. 2~Allah'ın meleklerine inanmak. 3~Allah'ın peygamberlerine inanmak. 4~Allah'ın kitaplarına inanmak. 5~Ahiret gününe inanmak. 6~Kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna...