Hz. Peygamber’in Hayatı Peygamber ve Gençlik

Peygamber ve Gençlik Hz. Peygamber hayatı ve sahabeyi düşündüğümüzde, her nedense hep olgun ve yaşlı insanlar canlanır zihnimizde İslami sohbetci

Peygamber ve Gençlik Hz. Peygamber hayatı ve sahabeyi düşündüğümüzde, her nedense hep olgun ve yaşlı insanlar canlanır zihnimizde. Kırk yaşındayken peygamberlik görevine başlayan Hz. Peygamberin etrafındaki ilk sohbetci

Müslümanlara baktığımızda, onlardan çoğunun gençler olduğunu görürüz. Hz. Peygamber İslam’ı tebliğ ederken, toplumun yeniliğe açık, adealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek almıştır.sohbet

Nitekim ilk Müslümanlardan birkaç kişi 50 yaş civarında, birkaç kişi 35 yaşının üzerinde, geri kalan çoğunluk ise 30 yaş altında bulunuyordu.

Mesela genç yaşta İslam’ı kabul edenlerden Hz. Ali 10, Abdullah b. Ömer ve Ebu Ubeyde b. Cerrah 13, Ukbe b. Amir 14, Cabir b. Abdullah ve Zeyd b. Harise 15. Abdullah b. Mesud, Habbas b. Eret ve Zubeyr b. Avvam 16, Talha b. Ubeydullah, Abdurrahman b. Avf, Erkam b. Ebi’l-Erkam, Sa’ d b. Ebi Vakkas ve Esma bint Ebi Bekr 17, Muaz b. Cebel ve Musabb. Umeyr 18, Ebu Musa el-Eşari 19, Cafer b. Ebi Talip 22, Osman b. Huveyris, Osman b. Affan, Ebu Ubeyde, Ebu Hureyre ve Hz. Ömer 25-31 yaşında idiler.

Hz. Muhammedin yanında bulunan, onlarla birlikte savaşlar da gençleri. Bu yüzden Hz. Peygamber gençlere ayrı bir önem vermiştir. Enes b. Malik’in (r.a) anlattığına göre, Ensar’dan 70 genç vardı, kendilerine “Kurra” denilirdi islam

Akşamları Medine’nin çeşitli bölgelerine dağılırlar, ders halkaları oluştururlar, oradaki halka namaz kıldırırlar, sabah olunca da Hz. Peygamberin mescidine gelirlerdi. Hz. Peygamber onları Bi’r-i Maune’ye göndermişti. Ancak onlar tuzağa düşürüldü ve birkaç kişi dışında hepsi şehit oldular.

Bunun üzerine Hz. Peygamber tam 15 gün sabah namazlarında Kunut duasını okuyup onları şehit edenlere beddua etti. Peygamberimizin gençlerle ilişkilerine baktığımızda onun bütün gayret ve hedefinin, inançlı, dindar, ahlaklı ve iffetli bir gençlik oluşturabilmek olduğunu görürüz.

Zira Efendimiz, “Allah’ın rahmetinden başka sığınağın olmadı o günde, yedi sınıf insanı Allah’ın rahmetiyle koruyacağı” haberini vermiştir. Bu hadiste ilk olarak “adaletli yönetici”, ikinci sırada da “Rabb’ine kulluk ederek büyüyen genç” zikredilmelmektedir. “Yaşından dolayı bir ihtiyara ikramda bulunan genç için, Allah Teala ona ikram edecek kimseler hazırlar.”

Hz. Peygamberin gençleri teşvik eden bu sıcak ve samimi ilgisi sayesinde, genç sahabiler, canlarını, mallarını, ailelerini Allah yolunda feda edecek kıvama gelmişlerdi. Müslüman olsun olmasın birçoğunun başta ailesi olmak üzere, Mekkelilerden gördükleri baskılar, korkunç işkenceler, gereği olarak, yalnız Mekke’den ayrılmayı değil, zamanı geldiğinde dünyadan ayrılmayı bile göze almışlardır.  

Selam ve dua ile

 İslamisohbetci.com

 

EzeLGenelİslami Sohbet
Hz. Peygamber'in Hayatı Peygamber ve Gençlik Peygamber ve Gençlik Hz. Peygamber hayatı ve sahabeyi düşündüğümüzde, her nedense hep olgun ve yaşlı insanlar canlanır zihnimizde İslami sohbetci Peygamber ve Gençlik Hz. Peygamber hayatı ve sahabeyi düşündüğümüzde, her nedense hep olgun ve yaşlı insanlar canlanır zihnimizde. Kırk yaşındayken peygamberlik görevine başlayan Hz. Peygamberin...