Hz. Adem Aleyhisselam İnsanlığın İlk Atası

Hz. Adem (a,s) insanlığın ilk insanıdır.

O,ilk  insan ve ilk peygamberdir.

Yüce Allah (c,c) insanoğlundan önce  şeytan,cinler, melekler gibi gözle göremediğimiz varlıkları yaratmıştır.

Yüce Rabbimiz, insani yaratmak istediğinde  bundan meleklere  soz etmiştir. islami  sohbet  Hz Adem In Hayati As

Hz. Adem Kimdir?

İlk peygamber Hz. Adem’in bir diğer lakabı Safiyullah’tır. Safiyullah, Allah tarafından seçilmiş olan demektir.

Hz. Adem (A.s) insanlığın ilk atasıdır. O, ilk insan ve ilk Peygamber’dir, Yüce Allah (c.c.) insanoğlundan önce şeytan, cinler, melekler gözle göremediğimiz varlıkları yaratmıştır.

Yüce Rabbimiz, insanı yaratmak istediğinde bundan melekere söz etmiştir. Bunun üzerine melekler Allah’a (c.c.) şöyle demişlerdir: “Orada (Yeryüzünde) bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seti tesbih ve takdis ediyoruz. ” Yüce Allah (c.c.)’ise onlara, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim, ” demişti.

Sonra Allah (c.c.), Hz Adem’i (a.s) yaratdı ve ona bütün varlıkların ismini öğretdi ardıdan Allah (c.c), meleklerinden varlıkların isimlerini söylemesini istedi. Melekler ise Allah’a (c.c), “Senin bize öğretiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur.” dediler.

Bunun üzerine Allah’isimlerini meleklere söyleyince Yüce Allah (c.c.) Onlara şöyle dedi: “Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesizki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da gizli tutuklarınızı da ben bilirim demedimi?.”  Ardıdan da Allah (c.c ) meleklerden ve şeytandan Hz. Adem’in (a.s) secde etmelerini istedi.

Yüce Allah (c.c.) şeytana, ben sana emretmişken seni secde etmekden alıkoyan nedir?” diye sordu. Şeytan ise ” Ben ondan (Adem’den) daha üstünüm çünkü beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın, dedi.” Böylece şeytan büyüklük taslayıp kafirlerden oldu.

Yüce Allah (c.c.) da onu huzurundan kovdu.

Bu olayın ardından şeytan Allah’tan (c.c.) kendisine kıyamete kadar müddet vermesini istedi ve insanları doğru yoldan saptıracağına dair ant içti. Allah (c.c.) da ona  bu süreyi verdi ve şöyle buyurdu: ” Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak orada çık! Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım.”

Yüce Allah (c.c.), Hz.Adem’den (a.s) sonra eşi Hz.Havva’yı yarattı ve onları cennete koydu. Ancak Allah (c.c) onlara, cennetteki bir ağacın meyvesini yemeyi yasakladı ve şöyle buyurdu:
“Ey Adem! Sen ve eşin cennete kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.”

Hz. Adem (a.s) bir eşi hz. Havva cennete rahat ve mutlu bir hayat sürerken şeytan onları rahat bırakmadı.

Hz. Adem’in Hayatı ve Kıssası

Allahu Teala Hz. Adem’in yarattıktan sonra Hz. Havva’yı yaratmış ve onlara cennette yaşamalarını emretmişti, Allah, onlara tüm ağaçlardan yiyebilecekleri, yalnızca bir ağaçtan yememeleri gerektiğini, aksi taktirde zalimlerden olacaklarını bildirdi.

Maxresdefault (1)

Ancak Allah’ın Hz. Adem’e secde edin emrine itaat etmeyen ve sonsuza kadar lanetlenen şeytan, yılan kılığında cennete girdi. Şeytan, Hz. Adem ve eşine, yasak ağaçtan yedikleri takdirde sonsuza kadar yaşayacakları vesvesesini verdi.

Havva meyveyi neden yedi? Yukarıdaki ayete bakalım. Birinci sebep, Ağaç güzeldi. İkincisi, ağacın meyvesi yemek için uygundu. Üçüncüsü, bilgelik kazanmak için çekiciydi. Havva bu ağacın meyvesini, Tanrı’dan daha fazla arzu etmişti.

Hz.Adem, tarafından yaratılan  ilk insan ve ilk peygamber olma niteliği taşımaktadır.Bu kapsamda Allah önce Hz.Adem’i sonra da Havva annemizi yaratmış ve onları birbirnenikahlamıştır.

Hz. Adem Semavi hepsinde kabul edilen ve nüzul olan tüm kitaplarda geçen ilk insan ve ilk Peygamberdir.

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerimde ‘ise Allahın seçkin kıldığı kişiler arasında sayılmış olamısı sebebiyle “Sayifullah” unvanı ile anılmıştır.”

Sahih kabul edilen rivayete göre ise Allah, Adem’i yeryüzünün her tarafından alınan toprak parçalarının birleşiminden yaratmış; bu toprağın çeşitliliğinden dolayı Adem’in nesli değişik karakterler taşımıştır.

Hz. Adem’in Yaratılışı ile ilgili bigiler hem Tevrat’ta hem de Kur’an-ı kerimde geçmektedir.

Hz. Adem’in ve onun soyunun, diğer varlık türleri arasındaki mevkinin yükseliği konusu, çeşitli ayetlerde vurgulanan bir husustur.

Hz. Adem’in yaratıldığı madde ile ilgili ayetlerde çeşitli terimlere yer verilmektedir.

Hz. Adem ile ilgili kur’an-ı kerimde ayetlerde 3 ayrı yere işaret edilir.

1. Hz. Ademin yaratılışı

2.Varlıklık türü açısından ademin mevkinin üstünlüğü

3. Hz Adem’in Peygamberliği

Hz. Adem Aleyhisselam İnsanlığın İlk Atası

İslami sohbet platformu olarak olarak Hz. Adem Aleyhisselam İnsanlığın İlk Atası konuzun sonuna geldik başka konuda görüşmek dileğiyle

Selam ve Dua ile

EzeLGenel
Hz. Adem Aleyhisselam İnsanlığın İlk Atası Hz. Adem (a,s) insanlığın ilk insanıdır. O,ilk  insan ve ilk peygamberdir. Yüce Allah (c,c) insanoğlundan önce  şeytan,cinler, melekler gibi gözle göremediğimiz varlıkları yaratmıştır. Yüce Rabbimiz, insani yaratmak istediğinde  bundan meleklere  soz etmiştir. islami  sohbet  Hz. Adem Kimdir? İlk peygamber Hz. Adem'in bir diğer lakabı Safiyullah'tır. Safiyullah, Allah...