Hilal ve Ay Neyi Temsil Eder  Hilal Neden İslam’ın Sembolüdür

Hilal ve Ay neyi temsil eder?

Ayyıldız Neyi Tmesil  Eder? Türk bayrağında Hilal ”islamiyet’i”  Yıldız ise  ”Türklüğü” temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan ”kanı” temsil etmektedir. Başka bir görüşe göre ise Ayyıldız Orta Asya’dan gelen ”Türklüğü” kırmızı zemin ise ” Vatanı” temsil ettiği söylenmektedir. İslami sohbet

Resized 0c3e3 2149 Tur Picture 20170925 13168117 13168116 (2)

Hilal ve Ay Neyi Temsil Eder

Sembol olarak hilal

Hilal, Arapların fethiden önce  de sasani İmparatorluğu’nun sembolüydü.

Arapların  imparatorluğu ele geçirmesinden sonra sembol Müslüman idareciler tarafından benimsendi ve güçlerinin sembolü olarak ve İslam’ın sembolu olarak muhafaza edildi.

Hilal sembolü anlamı

İşte Müslümanlar için İslam’ın simgesi ve sembolü olan hilalin hikayesi..

Hilal, Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlükte ” ayın yeni doğduğu  zaman ilk üç günlük yay şeklindeki durumu” olarak tarif edilir. Hadislerde hilal, daha çok oruç ve hac zamanının tesbitiyle ilgili olarak geçmektedir

İslam dünyasında ise hilal motifinin bir sembolu olarak 7.yüzyıldan itibaren kullanıldığı görülüyor. İşte Müslümanlar için İslam2ın simgesi ve sembolu olan hilalin Hikayesi.

Hilal, Arapça kökenli bir kelimedir.

sözlükte ”ayın yeni doğdugu zaman ilk üç günlük yay şeklindeki durumu” olarak tarif edilir.

İslamiyette ayın değişik hareketleri ibadetlerin başlangıcı ve bitişi olarak görülür ve farklı manalarda ifadelendirilir. Hadislerde hilal, daha çok oruç ve hac zamanının tesbiyetiyle ilgili olarak  geçmektedir.İslami

Kuran-ın doğrudan ve dolaylı  ifadelerinde, hadislerde ve bu çerçevede oluşan İslami gelenekte namaz vakitleri, oruca başlama ve iftar vakti gibi güneşin hareketlerine  ve gece-gündüz ayırımına göre belirlenen bazı ibadetler hariç tutulursa ramazan oruc, hac,zekat,fıtır sadakası, kurban ve bayram namazları gibi edası yıl içinde belirli vakitlere bağlanmış olan ibadetlerin, yemin, ila, iddet gibi şer’imuamelelerin vakit ve sürelerini tesbitte kameri ayların esas alındığı görülür.

Kuran-ı Kerim’de ayın gökyüzündeki düzenli hareketinin insanlar onun hareketinin insanlar ve özellikle hac  için vakit ölçüleri olduğu (el-Bakara 2.189), gökler ve yer yaratıldığı zaman onun hareketlerinin on iki ay meydana gelecek şekilde düzenlendiği (et-Tevbe 9.36) bildirilir.

Nitekim Hz.Peygamber, ”Yüce Allah hilalleri insanlar için vakit ölçüleri kıldı. o halde Hilali görünce oruca başlayın, onu tekrar görünce iftar edin” demitir ( Müsned, ıv,23,, 321; darekutni, ıı,163; Hakim, ı.585).

Hilal Neden İslam’ın Sembolüdür

Hilal 702x336

Sembol olarak hilal

Hilal, arapların fethinden önce  de  sasani imparatorluğu’nun sembolüydü.

Araplar imparatorluğu ele geçirmesinden sonra sembol Müslüman idareciler tarafından benimsedi ve güçlerinin sembolü olarak ve İslam’ım sembolü olarak muhafaza edildi. Hilal ne zaman İslam’ın  sembolü oldu?

İslam dünyasında ise hilal motifinin bir sembol olarak 7.yüzyıldan itibaren kullanıldığı görülüyor.

İslami sohbet platformu olarak Hilal ve Ay Neyi Temsil Eder  Hilal Neden İslam’ın Sembolüdür

konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve dua ile

 

Genel
Hilal ve Ay Neyi Temsil Eder  Hilal Neden İslam'ın Sembolüdür Hilal ve Ay neyi temsil eder? Ayyıldız Neyi Tmesil  Eder? Türk bayrağında Hilal ''islamiyet'i''  Yıldız ise  ''Türklüğü'' temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan ''kanı'' temsil etmektedir. Başka bir görüşe göre ise Ayyıldız Orta Asya'dan gelen ''Türklüğü'' kırmızı zemin ise ''...