Hastalar Risalesi 

Mutlaka Okuyunuz İslamisohbetci.com

Hastalar Risalesi bağışıklık sisteminin güçlenmesine oluyor.

Hastalar Risalesinin hastalıkla barışmaya sebep olduğunu, dolayısıyla bağışıklık sisteminin güçlendirdiğini söyledi. Evvela, duanın içeriği ve inceliğinde ibadet manası vardır. Yoksa bir şeyler almak ve vermek manası hükmetmiyor.

İnsanın ihtiyaçları duanın bir vakti ve alametidir insan duanın yapılmasını bu ihtiyaç işaretleri ile anlar ve duaya durur. islami sohbet 

Burada insan hevesinin tahakkümü ile ben istedim haşa sen de benim istediğimi aynı ile vereceksin, haleti, ibadetin özüne ve ruhuna aykırı bir halettir.

İbadet ve duada esas olan, istenilen şeyin elde edilmesi değil, Allah’a acizlik ve fakirlik haleti ile müracaat edip onu merci bilmek ve onun rızasını kazanmaktır. Duanın bu sırının iyi anlaşılması gerekiyor.

İkincisi, dünyanın sıkıntısı ve musibetleri dua ve ibadetin vaktidir. Nasıl ay ve güneş tutulması Hüsuf ve Kusüf namazının vakti ise, sıkıntı ve musibetler de dua ve ibadetlerin vaktidirler.

Bu yüzden dünyanın menfaat ve ferahlıkları dua ibadetinin illeti, yani hakiki sebep ve gayesi olamazlar. Üçüncüsü, duanın hakiki sebebi Allah2ın emridir, gayesi ile Allah’ın rızasını tahsil etmektir.

Dünyevi sıkıntı ve musibetler duanın birer vakti birer nişaneleridir. Şayet dua ve ibadeti sırf bir musibet ve sıkıntıdan kurtulma aracı görürsek, ya da bir menfaat elde etmeyi maksut yaparsak, bu duanın Allah katında bir değeri olmaz.

Ama niyetimiz sırf Allah rızası iken, duamıza hemen cevap ve kabul gelir ise , bu da Allah’ın kerem ve lütfundandır der şükrederiz.

Dördüncüsü, böyle dua ve verdilerin maddi ve manevi menfaatlerinin olması haktır ve zayıfları teşvik eve terviç etmek içindir.

İnsanların ekseri avam olmasından dolayı bu gibi dua ve verdilere bir teşvik ve bir terviç olmak için, Allah bazı maddi ive manevi hediyeler ve menfaatler takmıştır.

Lakin bu hediye ve menfaatler dua ve verdilerin okunmasında hakiki gerçekçe ve sebep yerine geçerse, yani Allah için değil de maddi ive manevi menfaat için yapılırsa, o zaman o dua ve virdilerin, makbuliyeti ve özelliği kaçar, okuyan neticesini göremez.

şu sıkıntıda şu duayı okuyunuz demek, tamamen o sıkıntının o duaya bir vakit ve alamet olması içindir.

Hadis ve ayetlerde gelen bu tavsiyeleri de böyle anlamalıyız. Peygamber Efendimiz (a.s.m) nerede ise her musibet ve ihtiyaç için bir dua ve virdi tavsiye etmiştir. Amaç, ömür sermayesini Allah yolunda sarf etmektir, yoksa dünyanın ferahı ve rahatı için değildir.

Risale-i Nurlar tahkiki iman dersini verdiği için, dua ve ibadet hükmündeler. Yukarıda dua ve ibadet için söylenen kaideler Risale-i Nurları okumakta da geçerlidir.

Yani Hastalar Risalesini sırf iyileşmek için değil, imanımızı ve sabrımızı kuvvetlendirmek ve Allah’ın  rızasını temin etmek için okumalıyız. Şayet şifa ihsan edilir ise şükretmeliyiz. Beşincisi, meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli, bazen bin ilaçtan daha ziyade kafidir. Hastalar Risalesi bu gibi teselli manaları ile dopdoludur.

Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap, çeken kardeşim1 Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin (ayrılık ve yokluğun) rüzgarları esmeseydi ve betli, fırtınalı istikbalde (gelecekte) manevi kış mevsimleri olmasaydı, ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım.

Fakat maden dünya bir gün bize “Haydi, dışarı” diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı kovmadan, biz bu hastalıklar ikazıyla (ikazlarıyla) şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz, O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız.

Hastalık ve sağlık hususunda, vehimli ve vesveseli olan kişilerin hastalıklara daha kolay  yakalandıklar,  fakat güçlü iradeye ve tevekküle sahip insanların hastalıklara daha dirençli oldukları yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır.

İnançlı ve huzurlu olanların tedaviye daha yatkın, inançsız ve stresli kişilerin ise tedaviye daha geç cevap verdikleri de bilinmektedir.

Çünkü, insanın bağışıklık (immün) sisteminin güçlenmesinde kimyevi ve maddi ilaçların yanında manevi telkinler, hastalığa bakış açısı ve hayat görüşü de önemli bir yer tutar. Bir insanın manevi telkin ve tevekküle yakınlığı ölçüsünde, insanın bağışıklık sistemi güçlenmekte ve hastalıklara dayanıklılığı da artmaktadır.

Düşüncelerimizin, ruhi ve kalbi hayatımızın ve duygularımızın sağlıklı olması bedenimizin sıhhat ve afiyeti üzerinde olumlu tesir yaptığı muhakkaktır. Mesela, bizi derin yaralayan hadiseler yaşadığımızda, aşırı yorulduğumuzda hastalıklara karşı direncimiz zayıflar ve daha kolay hastalanabiliriz.

Nitekim zihnen ruhen ve kalben iyi durumda olduğumuzda, bedene olumlu sinyaller gönderilir. Böylece grip ve soğuk algınlığına karşı daha sağlam durunur. Tersi bir durum söz konusu olduğunda hastalığa daha yatkın hale geliriz.

Hastalar Risalesi Mutlaka Okuyunuz 

Aile içinde veya işyerindeki bazı olumsuzluklar ne kadar artarsa, tansiyonumuz da ve yatağa düşme ihtimalimiz de o nispette artar. Depresyona girdiğimizde veya ruhen bitkin ve yorgun olduğumuzda hastalıkla mukadder olur.

Kur’an-ı kerim başlı başına bir ilaç ve şifa olduğu belirtilmektedir. Çünkü Kur’an-ı kerim insanın ruh kalp his ve latifelerinin tedavi etmekle bedeninde sağlığına kavuşmasını temin etmektedir.

Selamun Aleykum ve Rahmetullah   islami Sohbet  ve Dini Sohbet 

İslami sohbet platformu olarak olarak, Hastalar Risalesi Mutlaka Okuyunuz. adlı yazımızın sonuna  geldik  başka  konuda görüşmek dileğimle seviyeli,  sevgi, saygının olduğu tek yer  Sohbetin Tek Adresi İslamisohbetci. Com

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/11/risale.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/11/risale-300x300.jpgEzeLİslami Sohbetdini sohbet,islami sohbet
Hastalar Risalesi  Mutlaka Okuyunuz İslamisohbetci.com Hastalar Risalesi bağışıklık sisteminin güçlenmesine oluyor. Hastalar Risalesinin hastalıkla barışmaya sebep olduğunu, dolayısıyla bağışıklık sisteminin güçlendirdiğini söyledi. Evvela, duanın içeriği ve inceliğinde ibadet manası vardır. Yoksa bir şeyler almak ve vermek manası hükmetmiyor. İnsanın ihtiyaçları duanın bir vakti ve alametidir insan duanın yapılmasını bu ihtiyaç işaretleri ile...