Esma’nın Odak Noktasında İnsan

Alemlerin Rabbini isimleriyle tanımak konusunda insanın önemli bir ayrıcalığı vardır. islami sohbet

Yaratılış4646

Yaratılış, Esma, İslamisohbetci.com

Alemlerin Rabbini isimleriyle tanımak konusunda insanın önemli bir ayrıcalığı vardır.Bu  ayrıcalığı, başlıca üç madde halinde özetleyebiliriz.

Esma-i Hüsna’nın tecellilerini her yerde ve her şeyde görüp tanıyabilir. Bütün kainatta tecelli eden isimlerin eserini kendi üzerinde de gösterir. İlahi isimleri üzerinde gösterdiği gibi, kendi fillerinde de o isimlerin eserini yansıtabilir. İşte bu üç özelliğin birden kendisinde toplanması, insanı, bütün kainat içinde son derece seçkin bir duruma getirmektedir. Bu maddelere kısaca şunlar

Birincisi: Hangi varlık üzerinde veya hangi hadisede Allah’ın isimlerinden biri eserini gösterecek olsa, insan onu tanıyabilir ve o tecellideki güzellikleri anlayabilir. Ayağının dibine bakar; yerin altındaki karınca yuvasında Rabbinin hikmet eserlerini görür. Başını kaldırır, gökyüzünün derinliklerindeki kudret eserlerini seyreder. Elini uzatır, Rabbinin ona yerden ve gökten sunduğu sayısız nimetleri tek tek toplar, her birinin lezzetini en ince noktalarına kadar ayrı ayrı tadar. Dünyaya bakar, onu bir ziyafet sofrası olarak görür. O sofrada sayısız canlıların bir arada ağırlanışı seyreder. O ikramlarda, sayısız kullarının bir Rızık Vericinin sınırsız rahmet ve keremini bulur.

Dünyaya bir daha bakar;  onu  rengarenk  çiçeklerle süslenirken görür. O süslenişte,  sayısız  canları dirilten  bir Vericinin kudret ve rahmet  eserlerini götürür.  Sonra,  o süslenişle  beraber,  gökten yağan  yerden fışkıran  sayısız  nimetlerin yeryüzünü  kat sayısına  ve  her an yeniden  yeniye tazelenişine  şahit olur. Bir başka  açıdan  baktığında  ise,  aynı  yeryüzünde,  azgın  kavimlerin  helak edilişini  görür.

Hayatının herhangi  bir anında, insan, bu sahnelerden  nicesine  şahitlik eder, Bunlardan kimini hayaliyle  seyreder,  kimini kulağıyla işitir, kimini diliyle takar.  Daha başkalarını aklı, kalbi, ruhu ve diğer duygu ve yetenekleri ona gösteririz. Bütün bu duygu ve yeteneklerden her biri bir penceredir. Kısacası,  kainat  ve insan, kilit  ve anahtar gibi  birbirine  uyumlu  şekilde yaratılmıştır.

İkincisi: İnsan, bir kitap gibi olduğu kainatın aynı  zamanda bir parçasıdır. Daha doğrusu ayetidir. Çünkü bütün kitabın  manası kendisinde  özetlenmiş, kainatta tecelli eden ilahi isimler onda en parlak  eserlerini göstermiştir. İnsanın  sadece yüzüne bakan, o simada kainat estetiğinin özetini bulur.

Çünkü bir çiçeğin desenlerinden galaksilerin yapışına kadar her şeyde güzelliğin en önemli bir esasını teşkil eden altın oran, bir insan yüzünde yüzlerce noktada karşımıza çıkar.
Düşünür, konuşur, güler, ağlar, hisseder, yazar, şiir söyler, beste yapar, eserler vücuda getirir, medeniyetler kurar. Bütün bu işlerinde, Yer ve gökler Rabbinin diğer yarattıkları ve kanunları ona yardımcı olur.

Üçüncü: İnsan, Esma-i Hüsna’nın eserlerini üzerinde gösterdiği gibi, fiillerinde de gösterebilir. Zaten insandan beklenen de budur. Yani, her biri sonsuz birer güzellik hazinesi olan ilahi isimlerin gereğine uygun şekilde güzel davranışlar ortaya koyarak güzelleşmektir.
Her insan, bu dünyada Rabbinin ikramları içinde bir hayat sürer.

Fakat inanan ve Rabbini Kerim ismiyle tanıyan insan bunu bir adım daha ileri götürür ve Allah’ın kullarna ikramlarda bulunmayı bir ahlak haline getirir. Nitekim cimriliğiyle meşhur Kuran’da verilen öğütte, ”Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa, sen de öylece insanlara iyilik yap”39 denmiştir.
İnanan insan, Rabbini Afüvv, Gafur ve Gaffar isimleriyle de tanır. Onun günahkar kullarını teker teker affettiğini ve affetmeyi çok sevdiğini bilir.

Özetlersek: İlahi İsimlerin insan üzerinde başlıca üç türlü tecellisi vardır:
İnsan, Esma, Hüsna’nın bütün kainattaki tecellilerini görüp okuyabilecek yeteneklerle donatılmıştır.
Kainatın tamamında tecelli eden isimler. bir odak noktası halinde insan üzerinde yoğunlaşmıştır.
İnsan, Esma-i Hüsna’nın Ahlakıyla ahlaklanmak süretiyle,   Rabbinin isimlerini hal ve hareketlerinde de gösterir

İslami sohbet platformu olarak  islamisohbetci Sohbet sitesine hoş geldiniz, sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmak istiyoruz aramızda iyi Sizleri de   görmek istiyoruz. zaten kötü niyetli insanları barındırmıyoruz. İslami, Dini sohbetlerimize Sizleri de bekleriz. 

sohbet#kelebek#mirc# sohbetchat# chat# sanal alem, lafazan, Müslümanlar sohbet#mobil sohbet#sevdasohbet# zurna# islamisohbet#dini sohbet#istanbul sohbet odaları# gurbetçi sohbet#almanya sohbet odaları  tasavvuf sohbet odaları islami chat evlik  alanlarında hizmet vermekteyiz. 

Selam ve Dua ile

EzeLdini sohbetGenelİslami Sohbet
Esma'nın Odak Noktasında İnsan Alemlerin Rabbini isimleriyle tanımak konusunda insanın önemli bir ayrıcalığı vardır. islami sohbet Alemlerin Rabbini isimleriyle tanımak konusunda insanın önemli bir ayrıcalığı vardır.Bu  ayrıcalığı, başlıca üç madde halinde özetleyebiliriz. Esma-i Hüsna'nın tecellilerini her yerde ve her şeyde görüp tanıyabilir. Bütün kainatta tecelli eden isimlerin eserini kendi üzerinde de...