Emanete Riayet Ve Emanetin Bilinci

Emanete riayet de, ahlaki vazifelerdendir.

Emanet üç çeşittir:

Allah ve insan arasındaki emanet insanoğlu için tayin edilen vazifeler ve vacip hükümler

İnsan ile başkaları arasındaki emanet kişinin yanında bulunan mal veya sırlar

İnsanın kendi tasarrufundaki emanet (ilim, ömür ve elimizde olan diğer emanetler)

Buna ruhumuzu ülfet ettirip alıştırmamız lazımdır. Emanet, muhafaza olunmak maksadı ile insana verilen bir haktır. İster maddi, ister manevi olsun; bize tevdi edilen emanetleri muhafaza etmek, dinimizin kesin emirleri cümlesindendir.  Emanete riayeti olmayanlar, İslam nazarında tam bir mümin sayılmazlar.(11) Emanete riayeti olanlara “Emin” denilir. Müslümanlık; bu ahlaki faziletlere sahip olmaya teşvik ve rağbet ettiği kadar, dua aykırı halden de o derece men edip, onları yapmaktan korkutmuştur.

Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi itici, her zaman her şeyi görendir. Nisa 58

islami sohbet 

Muhammed

Emanete Riayet İslamisohbetci.com

Verilmiş olan bir para, bir mal, emanet olduğu gibi ilahi emir ve yasaklarda birer emanetdir. Onlarda yapmak üzere yüklenmişizdir. Vazifelerde emanettir.  Özel ve sosyal (hususi ve içtima-i) sırlar da, birer emanettir. Binaenaleyh bunları yerli yerince kullanmak ve aksine hareket etmemek, bizim için ahlaki bir vazifedir. Aksi takdirde, hain ve münafık sayılırız.

Emin, güvenilir bir insan olarak yaşamak ve her kesin hakkıyla güvenini kazanmak, çocuklarımızı da bu yolda terbiye etmek ve yetiştirmek, bizim için elbette bir vazifedir. Hangi neviden olursa olsun, emanete riayet olunmamak, cemiyet hayatını alt-üst edecek kadar büyük kötülükler doğurur. O halde vazifelerinin ehline verilmesi lazım olduğu gibi, vazifesinde kusur etmemek de lazımdır.

Cenabı Peygamber Efendimizin; “Emanet zayi olunca, kıyameti bekleyiniz. ”Mealindeki hadisi şerifleri, emanete riayet etmemek yüzünden toplum içinde ortaya çıkabilecek olan büyük karışıklık ve huzursuzluğu, ne kadar açık tasvir ediyor. Zira devlet, millet ve hükümet malı da bir emanettir. Gerek bu hadisi şerifler, gerekse; “Allah, emaneti ehline vermenizi emrediyor… Emin emanetlerini eda etsin, Rabbi olan Allah’tan korksun.

Mealindeki  ayeti kerimeler, emanete riayetin ne derece lazım olğunu bize bildirmektedir.

Emanetin Bilinci İslamisohbetci

Hiybet 500x333 Cleanup

Mesela bir arkadaşımızın bize emniyet ettiği, ailesi bizi korumak üzere bize temsim edilmiş bir emanettir. O’na kötü nazarda bakmak en büyük hidayettir. Emanete hiyanet ise insanlığa ve ahlaka aykırı olan ve çok kınanan bir haldir.

Birisi sana bir şey söyler, iken etrafına bakınırsa, bil ki o söz emanettir; başkasına söylenmemesi için tembih etmeseler bile o emaneti bizzat buyurmuşlardır.

Arapçada ” güvenmek, korku ve endişeden emin olmak” manasındaki emin manasından da gelen emanet kelimesi hıyanetin karşıt anlamlısı olarak isim şeklinde kullanıldığı gibi ” güvenilie olmak” anlamında masdar şeklinde de kullanılır .

”Allah size emanetleri ehli vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman hükmetmenizi emreder” (en-Nisa 4/ 58) mealindeki ayette ahlakla hukukun en geniş kapsamlı ilkelerinden olan emanet ve adalet kavramları bir arada zikredilmiştir.

Allah’ın insanlara vermiş olduğu emanetler, bir ömür sermayesi, insanın vücudundaki organlar ve uzuvlar, İslam dini çevreyi oluşturan varlıklar, Kuran-ı Kerim olarak bilinmektedir. Allah’ın emanetine sahip çıkmak kulların bir vazifesidir.

Emanete ehil olmak gerekir

Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse o emaneti ( zamanı gelince) sahibine versin ve bu husuta  Allah’tan korksun” ( el-Bakara 2/283), Kim emanete hiyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir (Ali-İmran 3/161 İnsana verilen emanet demek ki, insana yüklenen emanet’in özü sorumluluk, sorumlu olduğu şey ise Kuran-ı Kerim’le bize bildirenler, bu sorumluluğu yerine getirmenin ylu da Allah’a ve Resulüne itaattir. Aksi takdirde emanetr hiyanet edilmiş olur.

Emanet Çeşitleri; Mal emanettir, Can emanettir, Beden emanettir, Evlat emanettir.

Yayınımızı WEB‘den dinlemek için https://Www.isLamiSohbetci.Com linkine tıklayınız.  Yayınımızı Winamp‘tandinlemekiçinhttp://Radyo.isLamiSohbetci.Com:8808/listen.pls linkie tıklayabilirsiniz.

İslami sohbet platformu olarak olarak, Emanete Riayet Ve Emanetin Bilinci sonuna geldik başka güzel bir konuda görüşmek dileğiyle

SELAMveDUAile

Sohbetin Tek Adresi Islamisohbetci. Com

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/12/emanet.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/12/emanet-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Emanete Riayet Ve Emanetin Bilinci Emanete riayet de, ahlaki vazifelerdendir. Emanet üç çeşittir: Allah ve insan arasındaki emanet insanoğlu için tayin edilen vazifeler ve vacip hükümler İnsan ile başkaları arasındaki emanet kişinin yanında bulunan mal veya sırlar İnsanın kendi tasarrufundaki emanet (ilim, ömür ve elimizde olan diğer emanetler) Buna ruhumuzu ülfet ettirip alıştırmamız lazımdır. Emanet,...