Konu Başlıkları

Elif Lam Mim Zikrin Sırlarları

Elif harfi arapçadaki ilk harf ol.asi haricinde tüm sürelerin ve Kuran-ı Kerim’in başında yer alan

Besmelenin de ilk harfidir. Ancak besmeledeki bu elif okunmaz, b harfini okutur. “Besmeledeki B nin esrarı” başlıklı yazimizda bu meseleyi detaylı olarak izah ettgimizden detaylari ona havele ediyoruz.

Ancak Kuran-ı Kerim’in ilk ayeti olan “Elhamdülillahi Rabbilaeminin ilk harfi de elif’tir ve okunur.islamisohbet

Böylelikle “el” lafzını ağızdan çıkararak sonrasindan gelen “hamdu” kelimesine özel bir mana yükleyip “hamdulillah” şeklinde devam etmesiyle sadece

Allah’a yapılan bir hamd manasıni cümleye yükler. Kısaca Fatiha’nın başındaki Elif harfi “Hamd” lafzını sadece Allah’a ihsas ederek “Elhamdülillah” lafzına, şükrün sadece O’na (c.c) yapılacağı şeklinde ozel bir mana yükler. Arapça,  Elif harfinin kökü olan e-l-f harflerinin ebced degerlerinin toplamı da 111 dir. ( elif: 1, lam:30,fe; 1+30+=111).  Enterasan bir tefavuk daha. Demek Bediuzzaman Hazretlerinin verdiği 111 sayısı dahi alelade verilmiş bir örnek değildir.

Bakara Suresi 285 Ayet Meali Arapca Yazilisi Anlami Ve Tefsiri

Elif Lam Mim Zikrin Sırlarları

Harflerle rüya tabiri

İbn Arabi Hazretlerinin Rüya Tabirleri

İbn Arabi Hazretlerine ait bir rüya tabiri ilmini aşağıda
sunuyoruz. Bu ilim, rüyada görülen eşyanın yazılışının ilk harfi ile rüyayı yorumlanır.

Örneğin rüyada gördüğün ilk eşya şemsiye ise, şemsiye kelimesinin yazılışındaki ilk harf ş  olduğundan, Arapça karşılığı Şın harfidir. Şın harfinin
yorumlanması “işlediği işe pişman ola” olduğundan,
şemsiye ile beraber görülen ortam veya kişinin pişmanlık
duymakta olduğu şekinde yorumlanır. Rüyada masa görülürse,
masanın yazılışının ilk harfi m, Arapça karşılığı
mim harfi olduğundan, bunun yorumu “Muradına erişe, sevine” olacaktır. Yani rüyada masa gören kişi muradının gerçekleşeceği şeklinde yorumlayabilir. Tabi ki masanın ne durumda olduğu da önemlidir.

Eğer masa kenara çekilmiş ve bir yere dayanmış olarak duruyorsa, muradın terk edilmiş
olduğu yönünde bir yorum yapılabilir, eğer masanın üstünde bir obje varsa, bu objenin simgeledeği özelliğin gerçekleşeceği anlam verilebilir. Bunlar rüya yorumlamanın bir çeşit tamamlamalarıdır.

Harfler ve Yorumlar

Elif : Mertebesi yüce ola

Be : Rahat bula geçine

Te : İlme veca eser ola (ilme düşe)

Se : Nusretli ve saadetli ola

Cim : Düşmana fırsat bulup, galip ola

Ha : Uluğa şebi, ömrü uzun ola

Hı : Haceti zahmetsiz eline geçe

Zel : Din ve ağnağ bula

Sin : İşlediği işe pişman ola

Sad : İlim vadisine tamam erişe

Dat : Mal hasıl ola ve mal ucunda eli darala

Tı : Düşmanlarına galip ola

Zı : İçi acuna ve kaygu çeke

Ayn : Gönlü teşviş ola

Gayn : Nefsine zulüm ede

Fe : Düşmana galip gele

Kaf : Devletli ola sevine

Kef : Gaipten bir haber gele sevine

Lam : Korkusundan emin ola

Mim : Muradına erişe, sevine

Nun : Melul ola, belki ağlaya

Vav : Haceti reva ola, sevine

He : Beyler ucunda gönlü kırıla

Ya : Gazi ve itaatları çok ola

Bu rüya tabirinin kaynağını bilmiyoruz. Ancak bu bilgiler bize
tasavvuf ehli olan kişiler tarafından verilmiş ve İbn Arabi
Hazretlerine ait olduğu söylenmiştir.
Ayrıca bu Sufiler, bu yorumların denenmiş olduklarını ve doğru olduklarında kendilerinin herhangi bir şüphelerinin bulunmadığını ifade etmişlerdir.

Yukarıdaki rüya tabirlerindeki iddialar, söz konusu harflerin, İbn Arabi
tarafından keşfedilmiş olan sırlarıyla yakından ilgilidir. Dolayısıyla bu rüya tabirlerinin de
İbn Arabi Hazretlerine ait olduğunu düşünmemizde bir sakınca yoktur.

Alemde hiçbir şey boşuna ve lüzumsuz yaratılmamıştır. Her şey bir hikmet ile yaratılmıştır. Bu hikmetler sonsuz sırlar  içermektedir. Harfler de Allah’ın yaratıığı nesnelerdendir.
Onların da bir alemi olup, bir çok hikmet ve sırlar içermektedir. bu Hikmet ve sırları görmek akıl ve duyularla mümkün değildir, ancak sırlar ilmi yardımıyla bu sırların bir kısmı öğrenmek mümkündür.

Harflerin sırlarını keşif yoluyla inceleyen en önemli Sufi, İbn Arabi Hazretleridir.

Harflerin sırları, İbn Arabi Hazretlerinin Futuhat-ı Mekkiyye adlı kitabının 1.Cildinin 2.Bölmünde detaylı olarak anlatılmaktadır.

Harflerin sırlarının incelenmesiyle Kur’an ayetlerinin sırları, iman şubelerinin sırları, yaratmanın sırları öğrenebilir, bu sırları öğrenmek o kadar kolay değildir.
Bu sırları öğrenebilmek için, ölmeden önce ölen kullardan olmak gerekir. Bu da anca gerçek bir sufi olmakla mümkündür..islamisohbet

Allah’ın ilmi sınırsızdır.

Bize ise bu ilimden çok az bir kısım verilmiştir.

Allah Teala’nın herkesi bu ilahi ilim ve sırlara sahip olmayı nasip etmesini dileriz

Tr Elif Lam Mim 52u92v5c10 Kirp

Elif Lam Mim Harfinin Esrarı Hz.Muhammed Sav Efendimizin Üstünlüğü, 33 Rakamlarındaki Mana ve Esrar

Güneş Kelimesi Kuran’da 33 defa geçer. Nur da 33 defa. Bu şu demektir ki Güneş, bir Nurdan yaratılmış olup,yaratıldığı Nurdan bizatihi Hz.Peygamberin sav Nurudur. Ayrıca Cennet ehli, 33 yaşında olur. Buda demektir ki  Cennet Nurani’dir. Bu 33 sayısı orda da devam eder. Tesbihler de 33 tür. BuTesbihler, sırayla 33 defa Subhanallahi 33 defa Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber diye 3 defa 33 er kez okunur.

Böylece bu Allah’ın cc 99 işarettir işarettir ki, Esmanın Nuru tecelli eder ve bu Nur ordan gelir. Bilmiş ol ki, Güneş  Peygamberin sav Nurundan yaratıldığı zaman, hemen tesbihe başladı. 3 kere 33 defa dönerek, zül celali Suhanallah,zül kemali Elhamdulillah, zül azameti Allahü Ekber dedi.

O vakit Yüce ve Aziz olan Esmadan ona tecelli  geldi ve bu sayede Sakinleşti. Bu 3 kere 33 ün  bir  diğer sırrı da, Esmanın her bir Nurundan istikamet eylemek demektir aynı zamanda. İstimdatın karşılığı ilk başlangıçta Peygambere sav iner. Sonra diger mahkukata. Güneş ay ve gider herşey sırasıyla Alemlere Rahmet Olan Peygamberin Sav Nurundan alır

İslami sohbet platformu  olarak Elif Lam Mim Sırları Ve Elif Lam Mim Zikrin Sırlarları  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle

Selam ve dua ile

Genel
Elif Lam Mim Zikrin Sırlarları Elif harfi arapçadaki ilk harf ol.asi haricinde tüm sürelerin ve Kuran-ı Kerim'in başında yer alan Besmelenin de ilk harfidir. Ancak besmeledeki bu elif okunmaz, b harfini okutur. 'Besmeledeki B nin esrarı' başlıklı yazimizda bu meseleyi detaylı olarak izah ettgimizden detaylari ona havele ediyoruz. Ancak Kuran-ı Kerim'in ilk...