El-Basıt Ne Demek ve Rızık

İslam insana fayda veren, yenilebilen, içilebilen  giyilebilen ve Allah’ın  herkese nasip ettiği, kendisinden faydalanılan diğer maddi ve manevi şeylerdir. Allah nasıl rızık verir sorusuna gelince “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkını karşılanması Allah’a aittir.” (Hud, 6) buyrularak, tüm canlıların rızkını verenin Allah olduğu bildirmiş, bir başka ayette de, O’nun, dilediğine bol rızık verip, dilediğinin rızkını ise daralttığı ifade edilmiştir. Allah’ da onun bu tercih ve çabasına göre rızkını yaratır. Allah  nasıl zengin eder Allah, çalışmasını, istediğini, duasını sebep kılarak dilediği kulunu zengin eder. Ayrıca inanan insan bilir ki, Rabbi zenginliği nimet ve imtihan amacıyla verir. İnsan, etrafındaki sayısız nimetin hiçbirine kendisi güç yetiremez; yalnızca Allah’ın dilemesiyle bu nimetlere kavuşabilir.  İslami Sohbet

Rızık Sözharmanı

                                          Rızık    El-Basıt Ne Demek Dua Allah 99 İsmi İslamisohbetci.com

El-Basıt Ne Demek?

El-Basıt Fazileti ve Anlamı Allah’ın 99 ismi bulunmaktadır. Bunlardan birisi ise El-Basıt Esmaül Hüsnası dır. El-Basıt Esmaül Hüsnası’nın anlamı merak konusu olmuştur. Peki El-Basıt ne demek? Faziletleri nelerdir? Size El-Basıt anlamı ve faziletlerini detayları ile açıkladık. El-Basıt Esmaül Hüsnası’nın anlamı “dilediğinde bolluk vererek açan ve genişleten anlamına gelmektedir. Allah’ın 99 iminden biri olan El-Basıt isminin faziletleri de bulunmaktadır.

 El-Basıt Anlamı Nedir?

Kökeni Arapça olan El-Basıt isminin anlamı birkaç farklı biçimde açıklanmıştır.

Bu açıklamalar aşağıda sizlere belirtilmiştir.

-Ferahlatan, genişleten.

-Her hayrı olanı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan, dilediği zaman bolluk veren,

-İstediğinin maddi ve manevi olarak rızkını vererek genişleten, ruhları veren. Allah’ın her hayrı vermesi, lütuf ve rahmetinin kullarına yayan yüce yaratıcı.

Her Gün “Ya Basıt, Allamü’l-guyub celle celalühü” zikrine devam edilir ise rızk artar ve unutkanlıklar kişilerde var ise geçer. Müslümanlar olarak öncelikle bu değişmez ve değiştirilemez hakikate gerçek anlam da inanmamız gerekmektedir.

Kısacası rızık veren Allah (c.c.)’tır. İnancımız İslam’a göre; insanı, rızkı da eceli gibi bulur. Kimse rızkını bitirmeyince ölmez. Evlere kapılardan girildiği gibi rızka da sebeplerle girilir. Allah’u Teala her şeyde olduğu gibi rızkı da sebeplere ve çalışmaya bağlanmıştır. Cenab-ı Allah, insana rızkını bulması için, akıl, göz, el, ayak ve benzeri güzel azalar vermiştir.

İnsanın vazifeti, sebeplere sarılıp, rızkı için çalışmaktır. Günümüz Müslümanlarının bazıları, maalesef diğer konularda olduğu gibi rızık konusunda da bir takım yanlışlara düşmekte, hatta inkara kadar varan bir tutum sergilemektedirler. Mesela; Bazı kimseler iş bulabilmek için çalmadık kapı bırakmazlar.

Bunun sonucunda bir kimsenin yardımı ile bir işe girdiği zaman saki rızkını o adam vermişçesine ona teşekkür eder de, gerçek rızkı veren Allah (C.c)’ı unutur. Bu ise çok tehlikelidir. Kişi; iş’e girmesine sebep olan kullara tabi ki teşekkür edecektir. Ancak kullara teşekkür ederken gerçek anlamda rızkını veren Allah (c.c.)’ı hatırlamaz ve şükretmezse nankörlük etmiş olmakla birlikte hatta, belki düşünüp arzu etmediği halde şirk’e düşme tehlikesi söz konusu olmaktadır. Bu durum son derece tehlikelidir.

Tabii ki sebepler zincirinde yardımcı olanlara teşekkür etmeli ancak rızkı sebep olan insanların verdiğine inanıp onlara meyletmesi çok tehlikeli ve şirktir. Rabbimiz, her birimizi şirk tehlikesinden korusun. Evet sebeplere tevessül edip işe girmesine yardımcı olan kimselere de teşekkür edilmelidir. Ama esas teşekkür, hamd, Allah (c.c.)’a yapılmalıdır. Çünkü o imkanı veren Allah (c.c.)’tır. rızık veren ancak ve ancak Allah’tır Allah’tan başka kimse rızık veremez. Hadis-i Şerifte : Ana rahminde ki çocuk dört aylık olunca rızkının yazıldığı bildirilmiştir.

Ayet-i kerimede: “Orada (yeryüzünde) hem sizin için, hem de rızıkları size ait olmayanlar için gerekli geçim vasıtaları yarattık” buyrulmuştur. (Hicr Suresi Ayet: 20) Rızıklanmayı Allahu Teala’dan bilmek ehl-i sünnet itikadı icaplarındandır. “Tarlayı sürdük, etkik, ister istemez olacak” denemez. Ekilen tohum bizler değil Allah (c.c.) bitirip yeşertmekte ve yiyecek olarak bize lütfetmektedir. Allah (c.c.) dilerse bol bol verir, dilerse kullarının imtihan için ekinleri mahveder. O rızık verirse kimse engel olamaz. O vermezse herkes bir araya gelse rızık vermez.

El-Basıt Ne Demek ve Rızık  Rabbimiz elimizi Kuransız gönlümüzü imansız, kulağımızı ezansız, dilimizi tevhitsiz, alnımızı  secdesiz bırakma Bizi Amin

evet bugün Allah’ın bize verdiği Rızık ve El’Basıt ne demek onu yazmaya çalıştım 

Tüm İslam alemine Hayırlı rızıklar versin Amin

İslami sohbet platformu olarak  makalemizin sonuna gelmiş El-Basıt Ne Demek ve Rızık bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, İslami sohbetci  Dini Sohbet Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz.   

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/03/rizik-allahtandir-170417-m.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/03/rizik-allahtandir-170417-m-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
El-Basıt Ne Demek ve Rızık İslam insana fayda veren, yenilebilen, içilebilen  giyilebilen ve Allah'ın  herkese nasip ettiği, kendisinden faydalanılan diğer maddi ve manevi şeylerdir. Allah nasıl rızık verir sorusuna gelince 'Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkını karşılanması Allah'a aittir.' (Hud, 6) buyrularak, tüm canlıların rızkını verenin Allah olduğu bildirmiş, bir başka...