Dua Aynı Ama Okuyan Ağız Başka.

İçten gelerek okunan dua her  zaman kabul olur. islamisohbet 

Gönülden dua nasıl etmeliyiz; Abdesli olmalı, Kıbleye yönelmeli ve eller semaya açılmalıdır. Duaya eüzü- besmeke, Allah’a hamd ve Peygamberimize salat ve selam ile başlanmalıdır. Zulümler terk edilmeli ve tövbe edilmelidir. Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamalı ve acele edilmemelidir.

Sabir Duasi Arapca Sozleri Anlami Sabirli Olmak Icin Okunacak Dualar 1572528440 6112

Dua Aynı Dua Ama Okuyan Ağız Başka

Muhyiddin-i Arabi (kuddusi sııruh) Hazretlerinden:

Fakirin biri, bir ağaç dibinde gölgelenmekte olan Hz.Ali (r.a,)’ ye gelir, ihtiyaçlarını arzeder:

-Çoluk çocuk sıkıntı içindeyim, ne olur  bana biraz yardımda bulun der.

Hz.Ali (r.a,) hemen yerden bir avuç  kum alır, üzerine okumaya başlar. Sonra da avucunu açar ki, kum tanecikleri altın  külçeleri haline gelmiş.

-Al, der fakire,İhtiyacını karşıla!

Fakirin gözleri yerlerinden fırlayarak gibi olur:

-Allah aşkına söyle  Emire’l- mümin! Ne okudun da

Fakirin gözleri yerlerinden fırlayarak gibi olur:

-Allah aşkına söyle  Emire’l- mümin! Ne okudun da kum tanecikleri altın oluverdi? Derki. Hz.Ali (r.a)

-Kuran-ı Kerim, Fatiha suresine gizlenmiştir. Bende Kuran-ı Kerim’i okudum yani Fatiha suresini okudum bu kumlara. Bunu öğrenen fakir durur mu? O da bir avuç kum alır ve başlar okumaya.

Okur, okur, okur. Ama kumlarda bir degişiklik yoktur. Altın filan olmuyor, aynen duruyor. Tekrar gelir ve İmam Ali kerremalalhü vecdehü hazretlerine:

-Ben de okudum, ama bir şey değişmiyor; kumlar altın olmuyor, der Emirü’l- Müminin Hz. Ali (r.a) boynunu büker, mahcup bir eda ile cevap veir:

-Ne yapayım, der Dua aynı dua; okuyan ağız aynı değildir! Dua tamam; lakin okuyannın ihlası ve teveccühü tamam değildir.

İşte bütün mesele buradadır. Okuyanın ihlasında ve teveccühünde. Aynı dua; aynı İhlas ve aynı teveccühle okunacak ki, aynı netice elde edebilmesin. Yoksa kumu altın yapmak gibi bir iksire sahip olabilmek mümkün olmaz.

İslami sohbet platformu  OLARAK  Dua Aynı Ama Okuyan Ağız Başka. sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle.

~~Selam Ve Dua ile~~

 

Genel
Dua Aynı Ama Okuyan Ağız Başka. İçten gelerek okunan dua her  zaman kabul olur. islamisohbet  Gönülden dua nasıl etmeliyiz; Abdesli olmalı, Kıbleye yönelmeli ve eller semaya açılmalıdır. Duaya eüzü- besmeke, Allah'a hamd ve Peygamberimize salat ve selam ile başlanmalıdır. Zulümler terk edilmeli ve tövbe edilmelidir. Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamalı ve acele...