Cennette Sadece Oruçluların Gireceği Kapı Reyyan Kapısı

Reyyan Kapısı Cennetin Bu Kapısı Sadece Oruç Tutanlara Orucun Mükafatını, Lütfu ve ihsanı sonsuz olan yüce Allah, kullarının ibadetlerine, yaptıkları iyiliklere bire ondan yedi yüz katına kadar mükafat vereceğini bildirdiği halde, bir hadiste ”Oruç benim içindir, onun mükafatını ben veririm.” (12) buyurarak oruca ayrı bir önem vermiş. İslami sohbetci

20220423 171514

Cennette Sadece Oruçluların Gireceği Kapı|Reyyan Kapısı

Oruç büyük bir sabır ve fedakarlık sonucu yerine getirilen bir ibadet olduğu için, karşılığı  da ona göre kat kat fazlasıyla verilecektir. Hatta oruçlular kendileri  için özel olarak  ayrılan ”Reyyan” Kapısından  cennete girecekleri Peygamberimiz (s, a, v ) tarafından bildirilmiştir. (13)

Oruçlu, Allah’ına kavuşup mutluluğun zirvesine çıktığı gün  en büyük sevinci tadacaktır.

ORUÇ VE RAMAZAN

Orucun önemli bir şartı da niyettir. Niyetsiz oruç sahih değildir. Bu sebeple; niyetin ne zaman ve nasıl yapılacağının bilinmesi gerekir.

Cennetin Sekiz Kapısı vardır.

1- Sadaka ve Zekat ehli kapısı

2-Namaz kapısı

3-Cihad ehli kapısı

4-Reyyan (oruçlu) kapısı

5-Tevbe kapısı

6-Selam kapısı

7-Hac kapısı

8-Zikir ilim kapısı. Hazreti Ebubekir (ra) “Babam, anam Sana (asm) bir müminin bu kapıların hepsinden davet olunması müşkül müdür?

Bir kişi bu kapıların hepsinden davet olunur mu? ”  Peygamberimiz (asm): “Evet, hepsinden davet olunur. Ey, Ebu Bekir, umarım ki, sen de o bahtiyarlardan olasın” buyurdu. Oruçlu Cennete Reyyan kapısından, hoş ve güzel kokulu kapısıdan girer.

Reyyan kapısı Cennetin Sekiz kapısından biridir. Bu kapıdan ancak oruçlular girer, Cenabı Hak oruçlunun ağız kokusunu sever. Buhari’de nakledilen hadisi şerife göre; “Oruçlular girdikten sonra bu kapı kapanır.” Yine başka bir hadis-i şerife göre ise; “Oruç tutanlar, Cennetin şeref kapısı, Reyyan kapısından gireceklerdir.

Onlardan başka kimse giremez” buyurmuştur. Canab-ı Hak bizleri o bahtiyar Müslümanlardan eylesin. Amin. Cennet 8 kapısının üstünde ne yazıyor?

-Cennetin anahtarı ve cennet kapılarının üzerinde yazılan şey aynı şeydir. O da ” La ilahe illallah

Muhammedurresulullah” dır. Cennet kapılarının üzerinde bu abare yazılıdır.” Cennet kapılarının isimleri nelerdir?

Islam’ da cennet tanımı. Affedenlerin kapısı, Cihat Kapısı, Hac Kapısı, Sadaka (Zekat) Kapısı, Salat Kapısı, Reyyan Kapısı, Zikir-ilim kapısı. Cennet kapısının 8 adı nedir? Bazı kaynaklara göre cennet sekiz ana kapı tarafından kuşatılmıştır.

Her bir kapı birbirnden ayrılan kademeleri temsil eder. Bu kapılar sırasıyla: Affedenlerin kapısı, Cihat Kapısı, Eymen kapısı, Hac Kapısı, Sadaka kapısı, Salat Kapısı, Reyyan Kapısı ve Zikir ilim kapısıdır.Cennetteki Reyyan Kapısı Nedir?

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu; Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan baska kimse giremeyecektir. ” Oruçlar nerede?” Diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapidan onlardan baskasi asla giremez.” Cennetteki Reyyan Kapısı Nedir?..

Yüce Allah, Oruç tutan kulları için Cennette özel bir sekiz kapısından bilri

Hadisten Öğrendiklerimiz

1-Aynı cinsten çift sadaka veren sürekli hayır yapan kimseler, cennetin muhtelif kapılarından cennete girmeye davet edilecektir.

2-Cennetin Reyyan kapısından sadace oruçlular gireceklerdir.

3-Hz.Ebu Bekir, bütün cennet kapılarından birden davet edilecek bahtiyarlardandır. (1) Buhari, Savm

4, Cihad 37, Bedül hlak 9, Fezalu ashabin Nesai, Zekat 1, Cihad 20, Sıyam 43 (2) Buhari Savm 4; Müslim, Sıyam 166. Ayrıca bk. Nesai, Sıyam 43; Ibini Mace, Sıyam 1

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki, Kiyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir.’ Oruçlular nerede?

Diye Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; Allah yolunda çift sadaka veren kimse, cennetin muhtelif kapılarından, Ey Allah’ın (sevgili) kulu!

Burada hayır ve bereket vardır’, diye çağırılır. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından, mücahidler cihad kapısından, oruçlular reyyan kapısından, sadaka vermeyi sevenler de sadaka kapısından (cennet girmeye ) davet edilirler.” Ebu Bekir radıyallahu. anh:

-Anam babam. sana kurban olsun ey Allah’ın Resulu! Gerçı bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur ama, bu kapıların hepsinden birden çağrılacak kimseler de varmıdır?

Dedi. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem: -” Evet, vardır. Senin de o bahtiyarlardan olacağını ümit ederim” buyur.(1) Sshl ibni Sad radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebi sallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Sadaka vermeyi ve iyilik yapmayı hir çeşit alışkanlık haline getirmiş olan kimseler muhtelif cennet kapılarının her birinden ayrı ayrı davet edileceklerdir.yani namaz, cihad ve sadaka gibi ibadet ve iyilikleri sürekli yapanlar bu ibadetlere ayrılmış kapılardan çağrıdalardır.

Oruçluların, diğer bir ifadeyle oruç tutmaya özel önem verenlerin, çok oruç tutanların Reyyan isimli kapidan çağrılması ise, onlara özel bir ikramdır.

Zira reyyan, “atşan”‘ın tam karşıtı bir anlam ifade etmektir. Atsan, “susuzluktan yanmış” demekdir. Yalnizca dünyada ORUÇ tutarken susuzluk çekenlerin bu kapıdan girecek olmaları ve kapidan onların baska hiç kimsenin giremeyecek olması ikici hadiste bildirilen gıpta edilmeye layık bir üstünlüktür.

Hatta o kapidan girenlerin asla susuzluk yüzü görmeyeceği, “Kim bu kapıdan girerse, sonsuza dek susuzluk hissi duymaz” diye açıkça müjdelenmiştir (bk.İbni Mace Sıyam 2; Nesai, Sıyam 43).Hiç Şüphesiz bu ayrıcalık oruç ibadetinin diger ibadetler arasında yerini ve kıymetini göstermektedir.

Birinci hadiste, iyilik ve hayır çeşitlerinin hemen hemen hepsinden özel bir gayreti bulunan Hz. Ebu Bekir’in, cennete girme sonucunu değiştirmemesine rağmen, bütün cennet kapılarından birden çağrılacak kimselerin de bulunup bulunmadığını sorması, gerçekten yerinde bir sorudur.

Resul Ekrem Efendimizin soruya olumlu cevap vermesi ve özellikle Hz. Ebu Bekir’in o bahtiyarlardan olduğu bildirmesi hem bir müjde hem de ümmete yönelik büyük bir teşviktir.

Oruçlu, Allah’ına kavuşup mutluluğun zirvesine çıktığı gün  en büyük sevinci tadacaktır.

İslamisohbetci.com

İslami sohbet platformu  olarak   Cennette Sadece Oruçluların Gireceği Kapı |Reyyan Kapısı   başka bir konuda  Bir başka makalede  görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılar sunuyorum  Dini Sohbet İslamisohbetci.com   Sohbet sitesinden  ~~Selam ve Dua ile~~

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/cennetteki-reyyan-kapisi-nedir-h1634572553-386c5a.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/cennetteki-reyyan-kapisi-nedir-h1634572553-386c5a-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Cennette Sadece Oruçluların Gireceği Kapı Reyyan Kapısı Reyyan Kapısı Cennetin Bu Kapısı Sadece Oruç Tutanlara Orucun Mükafatını, Lütfu ve ihsanı sonsuz olan yüce Allah, kullarının ibadetlerine, yaptıkları iyiliklere bire ondan yedi yüz katına kadar mükafat vereceğini bildirdiği halde, bir hadiste ''Oruç benim içindir, onun mükafatını ben veririm.'' (12) buyurarak oruca...