Konu Başlıkları

Bal Tefsiri Eüzübillahimineşşeytanirracim

Bimillahirrahmanirrahim

1 Bal Arisi 600x400

Bir gün Hz.Ali Efendimiz gazadan geldiler.Ebu Bekir Sıddık, Ömer El Faruk, Osman, Zinnurreyn Radiyallahu anhü Hazreti Ali’nin evine gidip gazan mübarek olsun Ey Allah’ın Arslanı dediler.

Ali’nin evine gidip gazan mübarek olsun Ey Allah’ın Arslanı dediler.  islami  sohbet 

Hazreti Ali Efendimiz de mübarek misafirlerine ikram için bir kaylı tas içinde bal getirip buyurun etti.

Evvela Hazreti Ebu bekir Radiyallahü anh elini uzatıp alacağı sırada balın içinde bir kıl gördü.

Kılı almak üzere davrandı. Hazreti ömer Radiyallahüanh da kılı aldırmadı ve dedi ki: Bizler Hazreti Zişanın vezirleriiz.

Belki Fatime Tezeehra bizleri tecrübe için bu kılı koymultur. Aramızda bu kıl hakkında üçer tevil edelim.
Münasip değil mi ? Dedi ve sonra
Hazreti Ebu Bekir Radiyallahü anh şöyle buyurdular:
1)Namaz kılanların kalbi nurludur bu tastan
2)Dünya endişesine gönlüne getirmeden namaz kılmak tatlıdır bu baldan.
3) Türlü mehruhattan pak olup Hak Teala’ya teveccüh incedir bu kıldan.

Müteakiben Hazreti Ömer El Faruk buyurdular:
1) Misafiri sven hane sahiplerinin kalbi nurludur bu tastan.
2) Misafirlere ikram etmek ve gönlümü almak tatlıdır bu baldan.
3) Misafirlerin kalbi incedir bu kıldan.
söz sırası gelen Hazreti Osman Zinnureyn Radiyallahu anh da şöyle buyurdular:
1) Alimlerle sohbet etmek ve onları dinlemek tatlıdır bu baldan.
2) Alimlerin kalbi nurludur bu tastan.
3) Kur’an-ı Kerim’in manasını vermek incedir bu kıldan.
Sonra Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyurdular:
1) Gazaya giden gazilerin kalbi nurludur bu tastan.
2) Gazada al kanlara boyanıp kafirlere cenk etmek tatlıdır bu baldan.
3) Kul hakkını üzerine geçirmeden, haram yemeden hanesine dönmek incedir bu kıldan.
Bu sohbeti bir hoş ile dinyelip cuşa gelen Hazreti Fatıma Validemiz de : Ben de bir tevil edeyim, dedi ve buyurdular ki:
1) Erkeğini hoşnut eden kadınların kalbi nurludur bu tastan.
2) Erine cefa etmeyip güzelce geçinip ve kendinden razı etmek tatlıdır bu baldan.
3) Kocasının hakkını yerine getirmek incedir bu kıldan.
Bilahare Resulullah Efendimiz de bu sohbete iştirak ederek şöyle tevil buyurdular ki:
1) Ümmetimin kalbi nurludur bu tastan.
2) Kevser şarabı tatlıdır bu baldan.
3) Şeriatımız incedir bu kıldan.
Bu sohbete, neş’e veren Cenab-9 Rabbialemin, Cebrail Aleygisselamı göndererek buyurdu ki:
1) Senin nübüvvet nurun nurludur bu tastan.
2) Yarın kıyamet günü mahşer yerinde ümmetine şeffat etmen tatlıdır bu baldan.
3) Sıraft köprüsü incedir bu kıldan.
Ondan sonra Resulullah Efendimiz El kaldırıp dua etti. Ya Rabbi bu bal tevelini okuyana, dinleyene 200 peygamber sevabı isterim ve senden dilerim. Cihar Yar-i Güzin Efendilerimiz de amin dediler. O sırada Hak teala’dan bir nida geldi ki: Ya habibim. Senin ümmetinden bu bal tevelini üzerinde kim taşır, okur, okutur yazar, yazdırır ve din kardeşlerine hediye ederse İzzet ve Celalim Hakkı için ben de o kuluma 200 peygamber Sevabı veririm, buyurdular. Peygamber Efendimiz de dedi ki: Benim ümmeimden her kim ki bu bal tevelini kendisine evrad edinip üzerinde taşır, her gün okur ki bu bal tevilini kendisine evrad edinip üzerinde taşır, her gün okur veya dinlerse katyyen dünya darlığı görmez,  Fakrü zaruretten kurtulur. Ölürken o kula hüsnü hatime nasip olur. Ahirete de imanla gider. Gelecek olan bütün kaza ve belalardan Cneab*ı Hak Tela muhafaza eder , buyurdular. Amin.
Bal tefsiri hakkında Ruhul beyan tefsirinde de şu fıkra göülmüş
ve aynen tercümesi buraya lınmıştır:
Hazreti Ali Efendimiz Hastalanmışlardır: Hazreti Ebu Bekir (R.a),
hazreti Osman’a (R.a) hitaben ziyaretine gitmelerini karlaştırdılar.

Hazreti Ali’nin (R.a.) rahatszlıkları da biraz hafiflemişti. Onların teşrifleriyle son derece sevinen Hazreti Ali odanın diğerine girerek orada parlak bir taş içinde kişiye yeticek miktarda ve içinde siyah bir kıl bulunan balı havi tası getirdi.

Misafirlerine ikramen sunulduğunda Hazreti Ebu Bekir (R.a) Balı yemeden evvel konuşmak gerekir, diye söze başladı ve diğer ashab-ı kiram da siz büyüğümüz ve efendimizsiniz evvela siz konuşun, buyurdular ve Hazreti Ebu bekir buyurdu ki: “Din bu tasdan daha nurlu ve Allahı zikretmek bu baldan daha tatlı ve şeriat bu kıldan incedir” dedi.
Hazreti Ömer’de
“Cennet bu tasdan daha nurlu; Cennetin nimetleri bu baldan daha tatlı ve sırat köprüsü bu kıldan incedir.”
Hazreti Osman da:
“Kur’an-ı Kerim bu tasdan daha nurlu, Kur’an okunması bu baldan daha tatlı ve onun tevili bu kıldan incedir.”
hazreti Ali efendimiz de:
“Misafir bu tasdan daha nurlu, misafir konuşması bu baldan tatlı , misafirin kalbi bu kıldan incedir,” dedi
Ruhul-Beyan Tefsiri, C.’, S. 246

Allah Hepimizin kalbini irfan nuru ile nurlandırsın ve bizi, sizi Kur’an’ın sırrına eriştirsin. Amin ya Allah Ya Rahman!

İslami sohbet platformu olarak olarak Bal Tefsiri’nin sonuna geldik başka başka konuda  görüşmek dileğiyle.

Selam ve Dua ile

EzeLGenel
Bal Tefsiri Eüzübillahimineşşeytanirracim Bimillahirrahmanirrahim Ali'nin evine gidip gazan mübarek olsun Ey Allah'ın Arslanı dediler.  islami  sohbet  Hazreti Ali Efendimiz de mübarek misafirlerine ikram için bir kaylı tas içinde bal getirip buyurun etti. Evvela Hazreti Ebu bekir Radiyallahü anh elini uzatıp alacağı sırada balın içinde bir kıl gördü. Kılı almak üzere davrandı. Hazreti ömer Radiyallahüanh...