Allah Dostlarından Nasihalar

Allah Dostlarının hikmeli sözleri ve nasihatleri.İslamisohbet

Yunus Emre Evliyalarla Yasamak

Yunus Emre  Evliyalarla Yaşamak

Hak Dostlarından  Nasihatlar

Bu ukvi ufka ve manevi dirayete nail olan Hak dostlarının ikaz, irşad ve nasihatleri, ilmiyle amil olmayan kimselerin nasihatlerine  nazaran gafil gönüllerin uyandırılmasında daha büyük bir kıymet ve tesire sahiptir..İslamisohbet.

Bu itibarla onların feyizli nasihatlerini bulunmaz bir nimet bilinmeli ve bu şuurla onların ruhlara huzur bahşeden irşadlarına, samimiyet ve muhabbetle gönül vermelidir.

İşte Hak Dostları’nın ebedi saadet yolunu aydınlatan istikamet kandilleri mevkiindeki bu nasihatlerinden birkaç misal: Hasan-ı Basri (k.s.) sözleri Ey Ademoğlu! Gerçek mü’min, ihsan sahibi bile olsa yine de korku üzere sabahlar.

Zaten ona da bu yaraşır. Mü’min, akşama yine aynı korku ile kavuşur. Evet, o her zaman şu iki korku arasındadır. Geçmiş günahlar: Bu günahları sebebiyle Cenab-ı Hakk’ın kendisine nasıl muamelede bulunacağını bilemez.

Gelecek hayatı: Nasıl bir hayat sürecek, son nefesi nasıl verecek? Bu soruların cevaplarını devamlı tefekkür eder. Ey insanlar! Şu hakikati idrak ederek salih amel işleyin.

Allah ve Rasulü yaptığınız işleri görmektedir. Siz, birgün gizliyi ve aşikarı bilen Allah’a döndürüleceksiniz. İşte o gün yaptıklarınızı tek tek size haber verecektir.

Sizler kalblerinize çok dikkat edin. Onları devamlı Allah’ı zikri ile yenileyin. Zira kalb çabuk paslanır. Nefislerinizi de dizginleyin. Çünkü o çok azgındır. Eğer siz nefislerinizin kötü isteklerine mani olmazsanız, o birgün sizi korkunç bir uçuruma yuvarlar.

Kendi ayıplarınız dururken başkalarını ayıplamaktan vazgeçmedikçe kamil iman sahibi olmazsın. O halde başkalarının ayıplarına bakmadan evvel kendi ayıplarınıza bir göz atın; onları düzelterek işe başlayın! Ey insanlar! Kur’an-ı Kerim mü’minler için şifa, müttakiler için rehberdir.

Kim ona uyarsa, hidayete erer ve doğru yolu bulur. Ondan yüz çeviren bedbaht olur ve felaketlere sürüklenir.

Ey Ademoğlu! tek başına ölecek, tek başına dirilecek, tek başına hesaba çekileceksin! Malik Bin Dinar (k.s.) sözleri Şu iki şey hariç dünyada safa kalmadı: 1.Kardeşlerle karşılaşmak ve onlarla sohbet etmek,

Teheccüd namazına kalkmak ve o feyizli vakitte doya doya zikir ve Kur’an ile meşgul olmak. Cafer-i Sadık (k.s.) sözleri Bir salih amel işleyince onu gözünde küçültesin ve gizli tutasın. Çünkü küçük görürsen seni ucuba (kendini beğenmeye) götürmez.

Gizlersen, eksiği tamam olur. yani fazileti artar. Acele edersen, o salih amele bir an önce kavuşmuş olursun. Zira nefs zaafa kapılıp onu geciktirebilirsin. veya seni ondan vazgeçirebilir. Mü’min kardeşine ait sevmediğin bir şey duyarsan, ısrarla onun bir mazeretinin olabileceğini düşün. Bulamazsan, belki benim anlayamadığım bir özrü vardır. de ve ayıbını setret! Süfyan-ı Sevri (k.s) sözleri İlim tahsili, Allah’a karşı ittika sahibi olmak, emirlerini yerine getirmek ve O’ndan korkmak için yapılmalıdır.

İlmin fazilet bakımından üstün oluşu, insanı, anlatılan yüçe duygulara sahip kıldığı içindir. Böyle olmasaydı, o da diğer eşyalar meyanında sayılırdı. Horasan’a gidip tebliğde bulunmak; Mekke’de mücavir olmaktan (orada ikamet etmekten) senin için daha kazançlıdır.

Allah   Dostu Olabilmek

Allah'ı Sevmek

Sohbetteki Sırlar

Arif  bir  gönül,  erenler sohbetine  can atar.
Zira sohbet,   vuslatın  en kestirme yoludur.  cahiliye  insanını  da  manevi   olgunlukta  zirveye  ulsştıran,  Hz.Peygamber’in  bu sinneti, yani gönüllerden  gönüllere adeta manevi bir cereyan   hattı tesis eden sohbetleri olmuştur.  Zira adabına  riayetle ifa edilen hakiki  sohbette,  kalpten nur-i ilahi  ve fevz-i  Rabbani  akışı vardır.

Sohbetin  Bereketi

Ahmed  er-Rifai Hazretleri:
”Zikrin   kalbe yerleşmesi, sohbetin bereketiyle mümkün olur.” buyurmuştur.
Ebu’l-Hasan şazili Hazretleri’in   bir talebesi,  sohbetleri terk etmişti. Bir gün Hazret,  bu talebesile  karşılaştı. ona:
”-Niçin  bizden ayrıldın,  sohbetlerimizi ter ettin?”  diye sordu.
Talebesi:
”- Bu zamana kadar sizden aldıklarımı  ve öğrendiklerim  bana yeter, artık size ihtiyacım kalmadı.” cevabını verdi.
Bu duruma üzülen  Şazili Hazretleri, onu şöyle ikaz etti:
”-Bak evladım! Eğer  bir kimsenin,  belli bir müddet  içinde aldığı feyz  ile  yetinmesi doğru olsaydı,  Hazret-i Ebu Bekir Sıddık’ın, Hazret-i Peygamber’den aldığı feyz ile yetinmessi gerekirdi.  Halbuki o, hiçbir zaman kendisini  sohbetten  müstağni  görmedi.  Allah Resulü ve fait  edinceye  kadar  O’ndan ayrılmadı..”
Yanmayan Aşık Mıdır?
İmamı Aşkla  yaşayan  Yunus Emre  Hazretleri de,  sohbetlerden alınacak feyzin, kişinin manevi dünyasındaki ehemmiyetini  şöyle  ifade  buyurur:
Canını aşk yoluna,
Vermeyen aşık  mıdır?
Cebd eyleyip  ol Dosta’a,
Ermeyen  aşık mıdır?
Dün gün riyazat çekip,
Halvetlerde  diz çöküp,
Sohbetlerde  baş  çatıp,
Yanmayan aşık mıdır?

Allah Askiyla Sozler 35 728x410 (1)

İslami sohbet platformu olarak   Allah Dostlarından Nasihalar Ve Hikmetli Sözler     konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve dua ile

 

Genel
Allah Dostlarından Nasihalar Allah Dostlarının hikmeli sözleri ve nasihatleri.İslamisohbet Hak Dostlarından  Nasihatlar Bu ukvi ufka ve manevi dirayete nail olan Hak dostlarının ikaz, irşad ve nasihatleri, ilmiyle amil olmayan kimselerin nasihatlerine  nazaran gafil gönüllerin uyandırılmasında daha büyük bir kıymet ve tesire sahiptir..İslamisohbet. Bu itibarla onların feyizli nasihatlerini bulunmaz bir nimet bilinmeli ve bu...